Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1307/01 Bourgognelaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.08.2001
1314/01 De Regge 20, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 30.08.2001
1222/01 Geert Grootestraat 43, bouwen van een serre 27.08.2001 1317/01 Rouenlaan 34, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 31.08.2001
1333/01 Liviuslaan 12, bouwen van een serre 03.09.2001 1256/01 Bosvoordelaan 1, bouwen van een tuinhuisje 03.09.2001 1341/01 Generaal Linckerslaan 35, bouwen van een terrasoverkapping 04.09.2001

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1309/01 Citrushof 15, bouwen van een overkapping 29.08.2001 1310/01 Oirschotsedijk 2, plaatsenvan een container 29.08.2001 1308/01 Sint Antoniusstraat 9, plaatsen van twee kantelbare vlaggenmasten 29.08.2001
982/01 De Regge 23, verbouwen van een woning 29.08.2001 1206/00 Voorterweg 191, bouwen van een atelier 29.08.2001 1107/01 Orleanshof 15, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 29.08.2001
1316/01 Bolestein 56, uitbreiden van een woning 30.08.2001 1315/01 Verzetsheldenlaan 58, uitbreiden van een woning 30.08.2001 1311/01 bedrijventerrein Kapelbeemd, bouwen van een bedrijfspand 30.08.2001
175/01 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van 29 woningen 30.08.2001 1318/01 Roussillonhof 15, uitbreiden van een berging 31.08.2001 1319/01 Jan Tooropstraat 38, uitbreiden van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 31.08.2001
1202/01 Europalaan 5, uitbreiden van een terreinafscheiding 31.08.2001

745/01 Hoogstraat 339c, uitbreiden van een woning door middel van een tuinkamer 31.08.2001
397/01 Vesaliuslaan 21, uitbreiden van een woning 31.08.2001 1326/01 Jan Luikenstraat 15, vernieuwen van de voorgevelkozijn en het bovenliggend metselwerk 31.08.2001
1325/01 Dorstige Smid 1, uitbreiden van een woning 31.08.2001 1324/01 Leenderweg-Floraplein, plaatsen van een vakwerkmast 31.08.2001

1323/01 Diamantring 42, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 31.08.2001
1618/99 Meerhoven, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 85 woningen 31.08.2001
1331/01 Castiliëlaan 8, bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor maximaal 2 jaar 03.09.2001
1330/01 Tobias Asserstraat 46, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.09.2001
1329/01 Geert Grootestraat 69, uitbreiden van een woning 03.09.2001 1328/01 Beukenlaan 70, plaatsen van 2 elementen lichtreclame 03.09.2001
1327/01 Verbeeklaan 3, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak en wijzigen van pui 03.09.2001 1335/01 Lichtenberg 60, uitbreiden van een woning door middel van aanbouwen van een tuinkamer 03.09.2001
1334/01 Kochlaan 10, verbouwen van een woning 03.09.2001 1084/01 Kalverstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.2001
1017/01 Rechtestraat 15, verbouwen van een winkelpand ten behoeve van gevel en inrichting 03.09.2001
1246/01 Boschdijk 60, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 03.09.2001
1993/01 Arnbonplein 62, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot bouwen van een berging 03.09.2001
645/01 Volkerak 14, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 03.09.2001
1251/01 Doddendaal 6, uitbreiden van een berging en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
883/01 Hondsruglaan 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
799/01 Koolzaadpad 24, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 04.09.2001
1337/01 Aldendriel 10, uitbreiden van een woning door middel van een erker en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 04.09.2001
1338/01 Melkweg 57, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
1340/01 Steenoven 6, plaatsen van een lichtreclamekolom 04.09.2001 402/01 Haverdriesweg 2, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 04.09.2001
1339/01 Celebeslaan 20, renoveren van de zuidgevel 04.09.2001 1342/01 Gerretsonlaan (achter 1b), bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf 04.09.2001

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst >SL01/0101 Celebeslaan 10, slopen van 4 noodlokalen en 1 tekenlokaal 29.08.2001
SL01/0102 Celebeslaan 20, slopen van 2 x 2 noodlokalen en gebouwen 29.08.2001
SL01/0104 Celebeslaan 20, vervangen/vernieuwen van de zuidgevel/kozijnen 04.09.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 13 september 2001 tot en met 26 september 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
bouwen van een bedrijfspand, Esp op bedrijventerrein Bokt-West (1496/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt West 2000. bouwen van 89 woningen, Meerhoven plan Grasrijk, fase 1a (831/00); bouwen van 17 herenhuizen,Meerhoven plan Grasrijk (834/00); bouwen van 80 woningen, Meerhoven plan Grasrijk II (2054/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.3, sub b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
plaatsen van een serre, Diamantring 92 (979/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan I Blixembosch. bouwen van 2 kantoren, Flight Forum, kavels 22 en 24 (690/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 6, lid 6.3 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 10 atelierwoningen, La Travlata (706/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid 4.2 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 13 september 2001 tot en met 10 oktober 2001 liggen liggen bij bovengenoemde locaties voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: verbouwen van een woongebouw, Castiliëlaan 8 (269/01); bouwen van een serre, Akerendam 2 (976/01);
uitbreiden van een woning, Annecyhof 12 (248/01); bouwen van een terrasoverkapping, Guy de Maupassantlaan 9 (502/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentaanvragen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 13 september 2001 tot en met 26 september 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: uitbreiden van een woonhuis met kantoorruimte, Aalsterweg 209 (MO00/0012);
plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel, Tongelresestraat 15 (MO01/0020).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen deze plannen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.Bouwvergunningen,beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
902/01 Grand Combin 19, plaatsen van een blokhut/tuinhuisje 03.09.2001
1278/01 Belforthof 16, uitbreiden van een woning 03.09.2001 1314/01 De Regge 20, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
1307/01 Bourgognelaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
1304/01 Stuiverstraat 56, bouwen van een garage 04.09.2001 1199/01 Milaanstraat 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.09.2001
1306/01 Topaasring 48, bouwen van een berging 05.09.2001 1317/01 Rouenlaan 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.09.2001
1196/01 Spaaihoefweg 24, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.09.2001

Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1301/01 Demer 1, vervangen van de huidige reclame in verband met landelijke restyling 05.09.2001

Vergunningsvrij
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1290/01 Gelaarsde Kat 50, bouwen van een overkapping 04.09.2001 1302/01 Gelaarsde Kat 52, bouwen van een overkapping 04.09.2001
Van rechtswege verleende toestemming
Zaak- Adres/omschrijving Datum nummer verzending 1166/01 Gelaarsde Kat 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 03.09.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1054/00 Gerard Bromlaan 58, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen en uitbreiden van een woning 31.08.2001 2243/99 Kanaaldijk Noord 11, uitbreiden pand 31.08.2001 908/01 Boschdijk 451, uitbreiden van een woning 31.08.2001 495/00 Italiëlaan 91, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.08.2001
328/01 Italiëlaan 89, verbouwen en uitbreiden van een woning 31.08.2001
937/01 Edisonstraat 67/1e Franklinstraat, bouwen van een kunstwerk Redwire 03.09.2001
1075/01 Diamantring 114, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 03.09.2001
229/01 t Hofke 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.09.2001 960/01 Geldropseweg 31, plaatsen van een dakkapel in het rechterzijgeveldakvlak 03.09.2001
1805/00 Meerhoven aan de Zandgolf, kavel 213, bouwen van een woning 03.09.2001
1163/01 De Stoutheuvel 80, plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 03.09.2001
1055/99 Bokt 10, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte ten behoeve van opslag van (landbouw)machines 03.09.2001 798/01 Philips High Tech Campus, bouwen van 3 parkeergarages WDJ/WDK/WDL 03.09.2001
881/01 Luchthavenweg 67, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 03.09.2001
3/01 Hooge Zijde 9 en 13a, verbouwen van een bedrijfspand 04.09.2001
2020/00 Gagelstraat, bouwen van een 10kv-station 04.09.2001 1894/00 Maasstraat 105, uitbreiden van een schoolgebouw 05.09.2001 508/01 Alsacelaan 30, uitbreiden van een woning 05.09.2001 2048/00 Bruggelaan 2, bouwen van een verdiepingsvloer 05.09.2001 684/01 Matterhorn 21, bouwen van een berging en luifel 05.09.2001

Intrekken aanvraag bouwvergunningen
Bouwplan- Adres/omschrijving Datum nummer verzending 1246/01 Boschdijk 60, plaatsenvan een enkelzijdige lichtbak 05.09.2001
1222/01 Geert Grootestraat 43, bouwen van een serre 03.09.2001
Niet in behandeling genomen bouwaanvraaag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1263/01 Leenderweg 74, plaatsen van een dubbelzijdige buitenlichtreclame 05.09.2001

Intrekken verleende bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
103/01 Mathijsenlaan 20, uitbreiden van een woning 05.09.2001
Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 499/01 Stratumseind 44, verbouwen van een winkelpand tot horecapand/brasserie 05.09.2001

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0084 t Hofke 43, gedeeltelijk slopen van een schuur en keuken 03.09.2001
SL01/0082 Rode Heikorstlaan, slopen van 20 garage-units 03.09.2001 SL01/0091 Nieuwe Achtse Heide, slopen van nishutten 05.09.2001 SL01/0083 Wegedoornlaan, slopen van 36 garage-units 05.09.2001
Niet in behandeling genomen sloopaanvraag
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0086 omgeving Heezerweg en Hadewychlaan, slopen van asbest golfplaten van bergingen 24.08.2001

Geweigerde vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
315/01 Vensedijk, verzoek om vrijstelling bestemmingsplan met betrekking tot het plaatsen van een antennemast 03.09.2001
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de TechnischeDiensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven '
Lees ook