Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:Kastanjelaan 22 bouw tuinhuis


Barentszstraat 41- vergroten woning en verplaatsen/vernieuwen berging


Anna Blamandreef 42 vergroten berging


Heereweg 237 uitbreiding boekwinkel


Heereweg 455 vervangen kozijnen basisschool De Beekbrug
Besluiten
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.Blokhuis 10 veranderen winkelpui


Heereweg 90 - vergroten woning


Nassaustraat 1B plaatsen tuinhuis


`t Lange Rack 6 plaatsen tuinhuis


Fazantstraat 35 en 33 vergroten berging en bouw carport


De Ruyterstraat 6 interne verandering tot dierenartspraktijk


Debussystraat 28 vergroten woning


Ruishornlaan 29 bouw clubgebouw duivenvereniging
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse '
Lees ook