Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:Vivaldistraat 5 veranderen bankgebouw tot winkel


Gladiolenstraat 36 vervangen tuinhuis


Heereweg 361 slopen woning

Voorgenomen vrijstellingenFazantstraat 35 vergroten berging/bouw carport

De bouwplannen liggen van 31 augustus t/m 1 oktober 2001 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 1 oktober 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.Crocussenstraat verbouw open loods tot speellokaal/opslagruimte


Fazantstraat 17 vergroten berging


Meidoornplantsoen 16 bouw dakopbouw


Meeuwenlaan 16 bouw erker


Nassaustraat 31 verplaatsen rijwielberging en maken terreinafscheiding


Kanaalstraat 141A vergroten woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433 170.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse '
Lees ook