Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Gladiolenstraat 62 bouw dakkapel achterzijde

Noorderkroon 22 bouw dakkapel voorzijde

Verdistraat 2 bouw dakkapel voorzijde

Chopinstraat 33 plaatsen zonnepanelen

Henriëtte Davidsstraat 13 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Voorgenomen vrijstellingen

Jozef Israëlsstraat 72 vergroten woning

Poelwaai 17 vergroten woning

De bouwplannen liggen van 5 oktober t/m 1 november 2001 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 1 november 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten
Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Nassaustraat 31 maken gevelkozijn en interne veranderingen
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse '
Lees ook