Gemeente 's-Gravenzande

Bouwplannen

De heer R. Huppertz, Verhulstlaan 59, heeft gemeld voornemens te zijn een dakkapel te bouwen op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nummer 5751(ged.), plaatselijk bekend Minstreelhof 36.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat op de gronden met de bestemming 'Veilingterrein' het niet is toegestaan om een dakkapel te bouwen.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is.

Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf donderdag 9 augustus 2001 gedurende 4 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

A. van Blanken Tuinhuisje Troubadourlaan 1
J.J. Jansen Tuinhuisje Reiger 6

Aangevraagde bouwvergunningen

P. van der Kaaij Hobbykas Van Berckenrodelaan 1 Camping Vlugtenburg BV Tijdelijke horecavoorziening `t Louwtje 10 Firma Revada Twee watersilo's Heenweg 156
E. Zeeman Vergroten berging Bordewijkstraat 16
A. den Drijver Vergroten woning Poelkade 36

Aangevraagde sloopvergunningen

Schuitema Vastgoed Amersfoort Slopen geveldelen en interieur winkelcentrum Langestraat 108 (Gravenhof)
Stichting Tennispark Slopen clubgebouw Wattstraat 16

Geaccepteerde bouwmeldingen

Westland Materiaal BV Vervangen transformatorstation Monsterseweg 121 J.A. van der Wilk Blokhut Minstreelhof 6

Verleende bouwvergunningen

R.A. van den Ende Dakkapel Ahornplein 25
M.P. van Zon Serre Kapittelland 6

Verleende sloopvergunningen/meldingen

Kwekerij Figaro BV Glasopstanden St. Jorispad 12 Firma A. Vreugdenhil Kas Poelkade 30
G.P. de Munnik Warenhuis Maasdijk 9
H.N.C.M. van der Sande Asbesthoudende materialen Langestraat 89

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente 's-Gravenszande '
Lees ook