Gemeente Weerselo

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders bekend dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen:


* Het Beernink 4 in Weerselo: bouwen van een tuinhuisje (melding);
* Oldenzaalsestraat 40 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Weerinkstraat 26 in Denekamp: uitbreiden van een woning;
* B. Vinckenstraat 25 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje (melding);

* Weerselosestraat 35 in Agelo: gedeeltelijk veranderen van een woonhuis.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* Kooiweg 23 in Tilligte: bouwen van een werktuigenloods (18-10-2001);

* Stroothuizerweg 21 in Denekamp: bouwen van een woning met 2 bergingen (18-10-2001);

* Van Raethof 10 in Denekamp: vergroten van een woonhuis (18-10-2001);

* Van Raethof 9 in Denekamp: vergroten van een woonhuis (18-10-2001);

* Spittendijk 59 + 61 in Denekamp: bouwen van twee woonhuizen (18-10-2001);

* Holscherdijk 2 in Saasveld: verbouwen en uitbreiden van een machineberging (9-10-2001);

* Schreursweg 8 in Rossum: bouw erker (9-10-2001);
* Ootmarsumsedijk 25- 25a in Rossum: bouw woning met inwoning t.v.v. (11-10-2001);

* Jonkmansweg 5 in Deurningen: uitbreiden van een ligboxenstal en bouw machineberging (11-10-2001).

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunning bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en melding sloopvoornemen Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Goorweg 4 in Rossum: slopen van een kippenhok/kapschuur en houthok;

* Hunenborgseweg 1 in Tilligte: slopen van een magazijn;
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Taakveld bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Weerselo '
Lees ook