Gemeente Capelle a/d IJssel


Nijverheidstraat 40, dienstwoning bouwen.
Fascinatio 1e fase, woning bouwen.
Rameaustraat 9, dakopbouw op garage bouwen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Nijverheidstraat 40, dienstwoning bouwen.
2. Rameaustraat 9, dakopbouw op garage bouwen.
Aan de bij 1 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 15 en de bij 2 genoemde aanvraag om bouwvergunning door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 23 augustus 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN

Verzenddatum 10 augustus 2001:
Arend Brinkmanrede 11 en 13, woonhuis uitbreiden en dakkapel aanbrengen.
Hoofdweg 57, bedrijfspand bouwen.
Helena Erf 42, woning uitbreiden.
Goudenregenstraat 118, schuur plaatsen (toegekende melding). Reggedal 28, dakkapel aanbrengen en schuur vernieuwen.

Verzenddatum 14 augustus 2001:
Rameaustraat 11, dakopbouw op garage bouwen.
Bermweg 29, woning verbouwen en uitbreiden.
Meidoornveld 111, serre bouwen.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen in Capelle a/d IJssel '
Lees ook