Gemeente Amerongen

Officiële bekendmakingen

Verleende bouwvergunningen (art. 41)
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Burg. H. Spruijtlaan te Amerongen voor uitbreiding woning, verzenddatum 2 augustus 2001.

* Utrechtsestraatweg 49 te Amerongen voor het bouwen van een berging met luifel, verzenddatum 2 augustus 2001.

* Ds. Keppellaan 44 te Amerongen voor het plaatsen van een zonnecollector en Pvcellen, verzenddatum 2 augustus 2001.
* Jachtlaan 10 te Amerongen voor uitbreiding van de badkamer, verzenddatum 2 augustus 2001.

* Schapendrift zuid 23 te Amerongen voor het plaatsen van zonnecollectoren, verzenddatum 6 augustus 2001.

In de krant van 30 augustus 2001 zijn de aangevraagde bouwvergunningen gepubliceerd als verleende bouwvergunningen.
Hieronder vindt u de aangevraagde bouwvergunningen

Rectificatie:
Adres Omschrijving

Gasthuisstraat 7 plaatsen school-unit
Holleweg 6 uitbreiding woning
Parallelweg 42A bouwen berging/overkapping
Royenstein 21 uitbreiding woning
Dwarsweg 1-3-5 bouwen 2 recreatiewoningen
Amerongen Wetering 24B plaatsing dakkapel
Stenderland 8 wijziging kanteldeur in deurkozijn met loopdeur Holleweg 19 schilderwerk aan buitenmuren
Bergweg 27C uitbreiding woning.
Dooiweg 1B verbouw berging

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:
* Het kappen van een spar, adres Stenderland 18, verzenddatum 17 augustus 2001, herplanplicht

Degenen, die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning voor het kappen van een boom, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van amerongen.
Na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift schorst het instellen van bezwaar de werking van het besluit niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA UTRECHT.

Deel: ' Bouwvergunningen en kapvergunningen gemeente Amerongen '
Lees ook