Gemeente Amerongen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Kersweg nabij nr. 28 te Amerongen, verbouwen tabaksschuur tot woning, verzenddatum 19 juli 2001;

* Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 1 te Amerongen, restaureren kantoor Het Rode Hert,
verzenddatum 24 juli 2001;

* Holleweg 17a te Amerongen, verbouwen garage, verzenddatum 24 juli 2001;

* Lekdijk 12 te Amerongen, vergroten bedrijfsruimte/caravanstalling, verzenddatum 24 juli 2001;

* In de west 18, uitbreiding woning, verzenddatum 31 juli 2001;
* In de west 20; uitbreiding woning, verzenddatum 31 juli 2001.
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan "Amerongen Kom" op de gronden met de bestemming "Tuin en onbebouwd erf" en bouwvergunning verleend voor:
* Nabij Dorpshuisplein 3 te Amerongen, voor het bouwen van een jeugdhonk, verzenddatum 19 juli 2001;

Deel: ' Bouwvergunningen gemeente Amerongen '
Lees ook