Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 19 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

De Ruyterstraat 41, garage en berging vernieuwen. Fuutlaan 105, woonhuis uitbreiden.
Bermweg 442, schuur plaatsen.
Rondedans 72, tuinhuisje veranderen.
Kanaalweg 14, dakkapel aanbrengen.
Pergolesistraat 3, dakkapellen aanbrengen.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. De Ruyterstraat 41, garage en berging vernieuwen.
2. Ferdinand Huyckburg 53, aanbouw en dakkapel aanbrengen.
3. Pergolesistraat 3, dakkapellen aanbrengen.
4. Slotplein 119, berging plaatsen.

Aan de bij 1 genoemde aanvraag om bouwvergunning kan worden meegewerkt door toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 5 lid 5 onder 2 van de Voorschriften van het Bestemmingsplan Capelle West 1997. Aan de bij 2 en 3 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 4 genoemde melding van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 20 september 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Verzenddatum 11 september 2001:
Abel Tasmanstraat 28, dakkapel aanbrengen.
Corellistraat 1, dakkapellen aanbrengen.
Bermweg 167, toegangshek plaatsen.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Bouwvergunningen gemeente Capelle a/d IJssel '
Lees ook