Gemeente Voorschoten


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:


* Baron van Ghentlaan 15; voor het veranderen van de woning;
* Strauszplantsoen 14; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Weddeloop 4; voor het tijdelijk plaatsen van een ontvangst- en zendantennemast;

* van Kinsbergenlaan; voor het veranderen van de entree;
* Meppellaan; voor het veranderen van de entree;
* Schramlaan; voor het veranderen van de entree;

Ter inzagelegging bouwplan rijksmonument 2 weken na publicatie:
* Lindepad 1; voor het wijzigen van dakbedekking ingevolge artikel 11 Monumentenwet;

Aanvraag om sloopvergunning:

* geen

Meldingen tot bouwvoornemen:


* geen

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Bouw en Milieu van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur worden ingezien. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunningen:


* dd 18-01-1999;

- Christiaan Huygensstraat 19; voor het plaatsen van een dakopbouw;

* dd 18-01-1999;

- Roucooppark 46; voor het plaatsen van een dakkapel;
* dd 18-01-1999;

- Christiaan Huygensstraat 22; voor het plaatsen van een dakopbouw;

* dd 18-01-1999;

- Schoolstraat 156; voor het vergroten van een dakterras;
* dd 18-01-1999;

- Bijdorpstraat 63; voor het oprichten van een garage;
* dd 18-01-1999;

- De Savornin Lohmanplantsoen 9; voor het vergroten van de woning;

Geweigerde bouwvergunningen:


* geen

Ingetrokken bouwvergunning:

* geen

Verleende sloopvergunningen:


* geen

Verleende aanlegvergunning:

* geen

Toegestane meldingen:


* Dd 08-01-1998:

- Leidseweg 265; voor het plaatsen van een dakkapel;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de bouwvergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.

Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij dhr mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

_________________________________________________________________

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Bouwvergunningen in gemeente Voorschoten '
Lees ook