Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

08-07-2002
Bouwvergunningen week 28
Ingekomen bouwaanvragen, vrijstellingen en verleende bouwvergunningen


+ INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN Edam

+ BINNENPLANSE VRIJSTELLING Edam

+ VRIJSTELLING ARTIKEL 19 LID 3 WRO/ ARTIKEL 50 WONINGWET Edam

+ VERLEENDE BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN Edam

* + VERLEENDE MONUMENTENVERGUNNING Edam

Deel: ' Bouwvergunningen week 28 gemeente Edam '
Lees ook