Gemeente Zoetermeer

Officiële starthandeling niet doorgegaan

Bouwwerkzaamheden Oosterheem stilgelegd

In Stadsnieuws van vorige week heeft u kunnen lezen dat de bouw van Oosterheem op woensdag 6 oktober jl. officieel van start zou gaan. De starthandeling, die door minister drs. J.P. Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zou worden verricht, is echter tot nader order uitgesteld. Oorzaak daarvan is een gerechtelijke uitspraak, die een streep door deze feestelijke gebeurtenis betekende.

De president van de Haagse rechtbank heeft op vrijdag 1 oktober jl. het verzoek om een voorlopige voorziening toegewezen, welke was ingediend door twee bewoners van de Zegwaartseweg. De uitspraak van de rechtbank houdt in dat de veertien bestreden bouwvergunningen zijn geschorst en de bouw, voor zover die al was aangevangen, stilgezet moest worden. Deze schorsing geldt tot zes weken na de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, op de bezwaarschriften.

Consequenties
De gemeente is in afwachting van de ontvangst van de integrale tekst van de uitspraak van de rechtbankpresident en zal zich daarna verder op haar positie beraden. Welke (financiële) consequenties de schorsing van de vergunningen heeft voor individuele huizenkopers, is op dit moment nog niet te overzien. De gemeente kan hier echter niet voor aansprakelijk worden gesteld en verwijst de kopers door naar de partijen waarmee de kopers een overeenkomst zijn aangegaan.

Nieuwsbrief
De uitspraak van de rechter over de schorsing van de bouwvergunningen is niet het enige feit dat er over Oosterheem te melden valt. Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken is daarom weer een nieuwsbrief Oosterheem uitgebracht. Daarin leest u meer over de bouwlijnen, de voorzieningen, de verschillende deelplannen en het openbaar vervoer in de toekomstige wijk.

Gemeente Zoetermeer oktober 1999

Deel: ' Bouwwerkzaamheden Oosterheem Zoetermeer stilgelegd '
Lees ook