Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-02-2003

Bouwzaken

Ingediende aanvragen

Ingediende bouwaanvragen en bouwmeldingen

Kennedystraat 44, het uitbreiden van een woonhuis

Eikenlaan 35, het plaatsen van een dakkapel

Mercurius 95, het uitbreiden van het woonhuis

Deze ingediende aanvragen zijn informatieve mededelingen. Pas als het college van B&W hierover een besluit heeft genomen, kunt u tegen het betreffende besluit bezwaar indienen. De besluiten van het college van B&W worden te zijner tijd gepubliceerd in de gemeentelijke rubriek Informeel en op onze website.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 12-02-2003 '
Lees ook