Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-02-2003

Bouwzaken

Voorgenomen vrijstelling

Engsestraat 12, paardenrijbak

Artikel 50 lid 4, Woningwet

Eltingerhof 27 en 28, twee tuinhuisjes en een erfafscheiding

Artikel 19 lid 3, WRO
Onder ieder bouwplan staat vermeld op grond van welke wet en wetsartikel het college van B&W het voornemen heeft om vrijstelling te verlenen. Tegen deze voornemens kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Genoemde bouwplannen liggen tot en met 12 maart 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken, sector Grondgebied. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 279326.

Bovenstaande plannen zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving is niet altijd volledig. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de plannen, is het verstandig de plannen met bijbehorende tekeningen in te komen zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 12-02-2003 '
Lees ook