Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-03-2003

Bouwzaken

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen

Bingerdenallee, bouw 14 woonhuizen;

Van Heemskerckstraat 54, uitbreiden woning;

Gebruiksvergunning

Dorpstraat 18;

Expres 2.

Sloopvergunningen

Thuvinestraat 33, slopen binneninterier;

Schoolstraat 16, gedeeltelijk slopen school.

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de afdeling Milieu en Bouwzaken van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 12-03-2003 '
Lees ook