Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-03-2003

Bouwzaken

Voorgenomen vrijstelling

Husselarijstraat 39, vernieuwen schuur Art.50 lid 4 W.W., Art.15 lid 3 sub 4 B.P.Buitengebied

van Goghstraat 4, uitbreiden woonhuis (Art.19 lid 3 WRO juncto art. 20 BRO).

Onder ieder bouwplan staat vermeld op grond van welke wet en wetsartikel het college van B&W het voornemen heeft om vrijstelling te verlenen. Tegen deze voornemens kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Genoemde bouwplannen liggen tot en met 16 april 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken, sector Grondgebied. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 279326.

Bovenstaande plannen zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving is niet altijd volledig. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de plannen, is het verstandig de plannen met bijbehorende tekeningen in te komen zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 19-03-2003 '
Lees ook