Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-02-2003

Bouwzaken

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen

Hunneschansallee 23, plaatsen dakkapel.

Rivierweg 20, uitbreiden controlekamer.

Groenestraat 1, plaatsen schuur (onder toepassing artikel 50, lid 4 Woningweg en algemene verklaring van geen bezwaar.

Lichte bouwvergunningen

Weverstraat 159, plaatsen dakopbouw.

Mercurius 95, uitbreiden woonhuis.

Eikenlaan 35, plaatsen dakkapel.

Als u bezwaar heeft tegen één van de verleende vergunningen, kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn kan per vergunning variëren, informeer daarom eerst bij de afdeling Milieu en Bouwzaken van de gemeente.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwzaken Gemeente Duiven 26-02-2003 '
Lees ook