BOVAG EN RAI

Nieuwe kilometerheffing nee, betere wegen, ja

Nieuwe kilometerheffing nee, betere wegen, ja

Reactie BOVAG en RAI op Perspectievennota:

Nieuwe kilometerheffing nee, betere wegen ja.

"Een nieuwe kilometerheffing voor automobilisten lost niets op, betere wegen wel. zeggen BOVAG en RAI in een eerste reactie op de Perspectievennota. "Dit soort nieuwe begrippen suggereert nieuw beleid, maar is feitelijk een theoretische exercitie die absoluut geen bijdrage levert aan het oplossen van de mobiliteitsmalaise die ons land tegemoet gaat. Bovendien is prijsbeleid een goed excuus voor de overheid om te weinig aan verbetering van infrastructuur te doen.

De maatregelen die tot dusver zijn genomen blijken vergaand ontoereikend, de plannen voor de toekomst dienen drastisch te worden verbeterd vooral op het gebied van wegen. Daartoe wordt onder de noemer .selectief bouwen. veel te weinig aandacht en geld aan besteed. De inhoud van de Perspectievennota is voorts grotendeels een herhaling van zetten en opvattingen. Gelukkig geven de ondertekenaars van de nota nu wel toe dat mobiliteit een onmisbare factor is en blijft in de samenleving en dat de groei nog steeds doorzet. Goed is dat de nota ook inzet op meer technologie voor het beter benutten van de infrastructuur..

Accijns al kilometerheffing.
De huidige hoge accijnzen op motorbrandstoffen vormen in feite al een kilometerheffing. Daar is dus geen nieuw weer veel extra geld kostend systeem voor nodig. De geschiedenis leert ook dat dit soort hogere lasten per kilometer niets heeft opgelost.

BOVAG en RAI kunnen instemmen met een verdere variabilisatie van de autokosten, mits maar in harmonie met soortgelijke maatregelen in de andere Europese lidstaten genomen.

Extra lasten voor weggebruiker
BOVAG en RAI waarschuwen nog voor een te groot optimisme in de nota waarin wordt gesteld dat het doel niet zou zijn de mobiliteit duurder te maken. De praktijk leert dat veel van de nieuw bedachte prijssystemen de weggebruiker op extra lasten jagen door dure apparatuur en hoge inningskosten. .Dat geld kan beter voor nieuwe rijstroken en verbeteren van het openbaar vervoer worden gebruikt. reageren de organisaties.

Deel: ' BOVAG en RAI tegen nieuwe kilometerheffing '
Lees ook