BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 2-6-1999BOVAG-loftrompet voor Incident Management op auto(snel)wegen

Tijdens symposium "Incident Management op de auto(snel)wegen" dat op 2 juni j.l. in Utrecht werd gehouden, heeft bondsvoorzitter mr. J.A. Hoekzema de BOVAG-loftrompet uitgereikt aan de heer D.H.H. Heyse van het projectbureau Incident Management. De loftrompet wordt door BOVAG toegekend aan personen of instanties die zich op een bijzondere wijze inspannen voor de mobiliteit en verkeersveiligheid in Nederland. In het landelijk project Incident Management werken samen Rijkswaterstaat, regionale politie- en brandweerkorpsen, het Korps Landelijke PolitieDiensten, ambulancediensten, bergingsbedrijven, verzekeraars, vervoersorganisaties, Rijksverkeersinspectie en de ANWB.

Incident Management is erop gericht om de auto(snel)weg na een ongeval of ander incident zo snel mogelijk vrij te maken. Direct na een melding bij politiemeldkamer wordt een geschikte berger in dat rayon ingeschakeld via de speciale alarmcentrales: het Centraal Meldpunt Incident Management (CMI) voor personenauto's. De berger kan dan direct naar het ongeval waardoor gemiddeld een tijdwinst van een kwartier wordt geboekt. Door de snelle reactietijden wordt de onveilige (verkeers)situatie zo snel mogelijk opgeheven, filevorming beperkt én daarmee verliesuren voor weggebruikers teruggedrongen.

De collectieve bergingsregeling voor gestrande personenauto's bij ongevallen is onlangs door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) goedgekeurd en geldt voor het hele land. Daarbij gaat het met name om de zogenaamde 'eerste berging' die een spoedeisend karakter heeft en waardoor de auto door regionaal gecontracteerde bergingsbedrijven zo snel mogelijk kan worden weggesleept om de rijbaan vrij te maken. De minder spoed-eisende 'tweede berging' (het vervoer naar een schadeherstelbedrijf of autobedrijf) valt niet onder deze regeling.

De berging van vrachtauto's vindt plaats nadat de politie ter plaatsepoolshoogte heeft ge-nomen. Via het Centraal Meldpunt Vrachtauto-berging (CMV) wordt dan de dichtsbijzijnde berger met het juiste bergingsmaterieel ingeschakeld. Door deze werkwijze wordt een tijd-winst van maar liefst zo'n 1 à 2 uur bereikt. Naar verwachting zal de bergingsregeling voor vrachtauto's in de loop van dit jaar ook ingevoerd zijn in het hele land.

In zijn toespraak prees BOVAG-bondsvoorzitter mr. J.A. Hoekzema het landelijk initiatief en met name de goede en professionele samenwerking van alle betrokken overheidsinstel-lingen en het bedrijfsleven. 'Door de handen ineen te slaan worden belangrijke resultaten op meerdere fronten geboekt. De verkeersveiligheid en de (verkeers)slachtoffers zijn er natuurlijk het meest mee gediend. Maar ook het terugdringen van filevorming is een belangrijk aspect. Minder verliesuren voor (snel)weggebruikers - met name ook voor het goederenvervoer - doordat de onveilige situatie én een ontstane file zo snel mogelijk wordt opgeheven, bespaart heel wat kosten. Ook dat is een maatschappelijk belang dat niet onderschat moet worden. Kortom, Incident Management op onze Nederlandse auto(snel) wegen bevordert niet alleen de verkeersveiligheid maar beperkt ook de nadelige gevolgen van ongevallen op de fysieke én economische mobiliteit van alle snelweggebruikers', benadrukte Hoekzema. 'Het initiatief, de landelijke invoering van Incident Management voor personenauto's en vrachtauto's én het feit dat u gezamenlijk de regelingen zowel organisatorisch als technisch nog verder wilt verbeteren, verdient ons inziens dan ook een pluim. Met het uitreiken van de BOVAG-loftrompet aan het projectbureau Incident Management wil BOVAG dan ook alle betrokken personen en instanties huldigen.

Deel: ' BOVAG-loftrompet voor Incident Management op autowegen '
Lees ook