BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 27-9-1999BOVAG start proefproces tegen de staat over buitengebruikstelling huurauto's.

De autoverhuurders die zijn verenigd in de afdeling Autoverhuur en -leasing (AVL) van BOVAG starten een proefproces tegen de Staat der Nederlanden om het dwangmiddel buitengebruikstelling van auto's aan te vechten.

De Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV, ook wel Wet Mulder genoemd) biedt de politie de mogelijkheid om een auto in beslag te nemen indien de berijder nog boetes heeft openstaan. De Officier van Justitie dient daar overigens wel speciaal opdracht toe te geven.

De wet staat de buitengebruikstelling echter ook uitdrukkelijk toe als de auto waarover hij beschikt niet eigendom is van de wanbetaler maar bijvoorbeeld een huurauto is.

Al vaker zijn autoverhuurbedrijven hierdoor gedupeerd. Zij hebben weliswaar met de openstaande boetes niets van doen omdat de wanbetaler die heeft gekregen voor overtredingen in het verleden met andere auto's begaan. Maar het autoverhuurbedrijf krijgt zijn huurauto toch pas terug als alle openstaande boetes van de wanbetaler worden betaald inclusief sleepkosten en stallingsgeld voor de betrokken huurauto. Het autoverhuurbedrijf moet vervolgens zelf maar proberen te incasseren bij de huurder, uiteraard een vrijwel onmogelijk zaak gezien het feit dat Justitie met al de haar ter beschikking staande middelen hierin zelf niet slaagde.

BOVAG beschouwt deze wijze van incasso door Justitie over de rug van het autoverhuurbedrijf als een vorm van gelegaliseerde diefstal. BOVAG vindt dat Justitie maar zelf moet proberen de boetes te innen. Daartoe is de wettelijke mogelijkheid tot gijzeling van de wanbetaler zelf wellicht meer voor de hand liggend.
Al in een eerder stadium heeft BOVAG hierover in hoogste instantie de minister Korthals van Justitie om maatregelen gevraagd. Die antwoorde echter simpelweg dat dan maar vooraf een hogere borg van de huurder moet worden gevraagd... Maar dat heeft natuurlijk niets te maken met het principiële bezwaar van de autoverhuurbranche dat zij niets van doen heeft met dergelijke openstaande boetes en `geen inbreuk wenst op het ongestoorde genot van hun eigendom'. Dit laatste ligt immers verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Onlangs is door de politie in Amsterdam een Seat Arosa buiten gebruik gesteld welke toebehoort aan de firma Hertz. Tegen betaling van ruim 2400 gulden is Hertz de mogelijkheid geboden om zijn eigen auto af te halen. Hiertegen is nu door BOVAG de procedure opgestart tegen de overheid met als doel dit deel van de wet Mulder in strijd te laten verklaren met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens teneinde buitengebruikstelling van huurauto's voor de toekomst onmogelijk te maken.

Deel: ' BOVAG start proefproces tegen Staat der Nederlanden '
Lees ook