BOVAG

BOVAG voorstander afschaffing BPM

BOVAG is verheugd over het voorstel van Europees commissaris Bolkestein om de aanschafbelasting (BPM) op nieuwe auto's af te schaffen. Als de BPM in Nederland gehandhaafd zou blijven, zouden auto's in Nederland straks onbetaalbaar worden. Ook verstoort de BPM de vrije marktwerking in Europa en is het oorzaak van hoge administratieve lasten voor de autobedrijven. BOVAG pleit echter wel met klem voor het geleidelijk afschaffen van de BPM in acht tot tien jaar. Als de BPM te abrupt wordt afgebouwd zijn auto's van particulieren en autobedrijven van de ene op de andere dag een stuk minder waard. Het totale wagenpark zou ineens 7,5 miljard Euro minder waard worden. De handelsvoorraad bij autobedrijven zou met 383 miljoen Euro in waarde dalen. Ook benadrukt BOVAG dat het afschaffen van de BPM geen lastenverhoging voor de automobilist of de autobedrijven met zich mee mag brengen.

BOVAG roept de Europese Commissie op om gehoor te geven aan het voorstel van Bolkestein om de BPM af te schaffen anders worden auto's in Nederland straks onbetaalbaar en stijgen de inkomsten van de overheid onbedoeld. Op dit moment worden de kale prjzen (ecxlusief belastingen) in Europa door de fabrikanten gelijk getrokken. Dit gebeurt als reactie op de nieuwe wetgeving rondom de autodistributie in Europa. Voor de Nederlandse consument betekent dit een prijsstijging omdat de fabrikanten de kale prijs in Nederland altijd relatief laag hebben gehouden vanwege de hoge belastingen in Nederland. Als de kale prijs stijgt, stijgt ook het bedrag aan BPM dat de consument aan de Nederlandse Staat moet afstaan. De BPM voor een personenauto bedraagt ongeveer 45% van de kale prijs. Bij een verhoging van de kale prijs wordt een consument dus dubbel getroffen als de BPM er niet af zou gaan.

Veel van de Europese lidstaten kennen geen BPM op personenauto's zoals die in Nederland bestaat. Hierdoor wordt de vrije marktwerking in Europa onnodig verstoord en is het voor Nederlandse autobedrijven moeilijker om auto's te exporteren naar het buitenland. Als Nederlandse autobedrijven auto's exporteren dan krijgen ze de BPM die ze bij aanschaf op deze auto's hebben betaald niet terug. Als ze echter uit het buitenland een auto kopen moeten ze bij invoering deze BPM echter wel betalen.

EINDE BERICHT

Deel: ' BOVAG voorstander afschaffing BPM '
Lees ook