Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO118
Datum: 17 mei 1999

Bovenregionaal vervoer voor gehandicapten

Per 1 juli 1999 treedt een nieuwe service op het gebied van bovenregionaal vervoer voor gehandicapten in werking. Deze service wordt, in opdracht van het rijk, uitgevoerd door Connexxion, een bundeling van de regionale vervoersbedrijven ZWN, NZH, Midnet en Oostnet. De nieuwe reisservice met de naam Traxx, is een aanvulling op de bestaande vervoersvoorzieningen voor gehandicapten, en biedt een landelijke dekking.

In de regio Nieuwe Waterweg-Noord is een lokaal vervoerssysteem voor gehandicapten, met collectief taxivervoer. Deze Teletaxi biedt vervoer tot aan de grenzen van de regio. Gehandicapten die echter verder willen reizen, ondervinden nogal eens moeilijkheden of belemmeringen. Traxx moet hier een eind aan maken door in-, uit- en overstaphulp te bieden en daar waar geen toegankelijk openbaar vervoer of collectief vraagafhankelijk vervoer beschikbaar is aanvullend vervoer in de vorm van een deeltaxi aan te bieden.

Met één telefoontje op reis

Gehandicapten die gebruik willen maken van de reisservice van Traxx, kunnen met één telefoontje de hele (bovenregionale) reis van deur tot deur laten regelen, inclusief de hulp bij het in-, over- en uitstappen. Ook gehandicapte sporters die in wedstrijdverband sporten, kunnen van Traxx gebruik maken. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de gehandicapte reiziger, de openingstijden van de lokale vervoerssystemen en de routeplanning, biedt Traxx een combinatie van vervoersvormen aan. Overigens valt bijvoorbeeld woon-werkverkeer of leerlingenvervoer niet onder de service van Traxx. Het gaat uitsluitend om sociaal vervoer. Het telefoonnummer van Traxx reisservice is 0900-0987 (vanaf 1 juli 1999). Voor doven en slechthorenden is een speciale teksttelefoon beschikbaar: 023-5341876.

Vervoerspas

Om gebruik te kunnen maken van de reisservice heeft men een vervoerspas nodig. Deze pas kost vijftien gulden. In aanmerking voor deze vervoerspas komen mensen die een gemeentelijke beschikking hebben waarin staat dat ze gebruik kunnen maken van het vervoer in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), of een invalidenparkeerkaart, een begeleiderskaart van de Nederlandse Spoorwegen of een verklaring van de huisarts. Uitgangspunt van de reisservice is, dat de kosten vergelijkbaar zijn met de kosten van het openbaar vervoer.

Meer informatie

In het informatiecentrum in de hal van het stadhuis van Maassluis, zijn brochures verkrijgbaar over Traxx. Hierin is meer informatie over deze nieuwe reisservice voor gehandicapten te vinden. Bovendien zitten er formulieren in voor het aanvragen van een Traxx vervoerspas en een medische verklaring.

Laatste wijziging: 17 May 1999

Deel: ' Bovenregionaal vervoer voor gehandicapten Maassluis '
Lees ook