Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-nieuws van 20 augustus 1999

JOURNALIST & WERK


Boycot werkte averechts

Een redactie wil nog wel eens dreigen met een boycot als je niet naar hun pijpen danst. En daarmee bedoelt zo'n redactie dat rechten worden afgepakt, zonder dat daar iets tegenover staat. Protest is uitgesloten. Een freelancer moet zich even onderdanig gedragen als een 19e eeuwse arbeider. Het harde kapitalisme uit die tijd kende geen rechten behalve het recht van de sterkste. Die houding van de redactie van Adformatie werkte averechts.

Renzo Verwer schreef af en toe voor Adformatie en ontdekte dit voorjaar dat de zes artikelen, die hij in 1997 voor het blad schreef zonder toestemming op de cd-rom van het Adformatie waren geplaatst. Hij protesteerde per brief en kreeg een aanbod om 5 procent van het oorspronkelijke honorarium te ontvangen voor hergebruik. Het bod kwam neer op f 87,50. Toen hij kort daarop weer een artikel aanbood, kreeg hij te horen dat hij op de zwarte lijst stond. Een week later werd het einde van de samenwerking (Verwer had ook dit jaar aan Adformatie een aantal artikelen verkocht) per brief door hoofdredacteur Michael van Os bevestigd. Onvoldoende kwaliteit was nu het argument. Verwer voelde dat hij nu de handen vrij had het volle pond te eisen.

Na een tweede telefoontje - nu met uitgever Henne Pauli - werd het bod tot 10 procent verhoogd. Verwer eiste in lijn met de NVJ-leveringsvoorwaarden per brief 250 procent plus 10 procent incassokosten, in totaal een bedrag van f 4.812,50. Na enkele telefoontjes hierover zag Adformatie in dat het aan het kortste eind zou trekken bij een procedure en betaalde het hele bedrag.

Hans Hermans

Wie goede ervaringen heeft met het gebruik van de NVJ leveringsvoorwaarden en ze hier beschreven wil zien wordt verzocht deze te melden aan mr. Petra Oudhoff, NVJ-secretariaat.

Post voor Pots
Berichten voor deze nieuwspagina's kunt u ook rechtstreeks zenden naar redacteur Bert Pots, e-mailadres: pots@app.nl

Deel: ' Boycot van freelance journalist werkte averechts '
Lees ook