Ingezonden persbericht

Graag uw aandacht voor bijgaand persbericht

P E R S B E R I C H T

BP kiest ClearCross voor wereldwijd Product Stewardship en standaard voor

het voldoen aan internationale regelgeving.

Investering benadrukt toewijding aan veiligheid, gezondheid, & milieu

Nijmegen, 16 juli 2001 -00 BP heeft vandaag een belangrijke ontwikkeling

bekendgemaakt ten aanzien van haar toewijding aan veiligheid, gezondheid,

en milieu (VGM) door een overeenkomst te sluiten die tevens zal bijdragen

aan het bedrijfsresultaat. Met deze overeenkomst wordt aangetoond dat de

ene overweging niet noodzakelijkerwijs de andere uitsluit. BP heeft een

contract gesloten met ClearCross waarin vastgelegd is dat nog eens US$9

miljoen geïnvesteerd zal worden in technologie- en informatiesystemen voor

het beheer van de complexe regelgeving omtrent ontwikkeling, verkoop en

distributie van olieproducten en andere chemische producten in de meer dan

150 landen waarin BP actief is. De oplossing zal de veiligheid van

transport, hantering en opslag van producten van BP overal ter wereld

bevorderen en tegelijkertijd de efficiency en rentabiliteit van de "supply

chain", verbeteren vanaf het ontwerp van het product tot en met de

uiteindelijke aflevering en de daaropvolgende klantenservice. De software

vergemakkelijkt de toegang tot nieuwe markten, terwijl tevens enkele voor

BP zwaarwegende beleidsdoelstellingen ondersteund worden: geen ongevallen,

geen persoonlijk letsel en geen nadelige gevolgen voor het milieu.

In een reactie zegt John Mogford, Vice President Health, Safety and

Environment van de BP Groep: "BP neemt haar verantwoordelijkheid ten

aanzien van het milieu zeer serieus. Daarom zullen het beheer en de

transparantie van de VGM-productgegevens die door de oplossingen van

ClearCross geboden worden, hierin een belangrijke rol spelen. ClearCross

levert ons niet alleen de documenten die we nodig hebben om onze producten

wereldwijd te kunnen vervoeren, maar maakt het ons nu ook mogelijk sneller

gefundeerde beslissingen te nemen voor wat betreft de keuze van de

grondstoffen voor onze producten. Het heeft alles te maken met het

realiseren van zekerheden voor BP en onze klanten. Dit zal ons in nieuwe

groeimarkten duidelijk helpen bij het snel verwerven van

concurrentievoordeel."

BP koos voor ClearCross vanwege de goede resultaten die ClearCross behaald

heeft bij Castrol, dat sinds februari 2000 deel uitmaakt van de BP Groep,

en recentelijk bij BP Chemicals. In het geval van BP Chemicals versterkten

de nieuwe ClearCross-systemen het vermogen van de onderneming om aan de

hoogste VGM-standaarden te voldoen voor de vele verschillende producten die

in haar 55 productiebedrijven wereldwijd vervaardigd worden. Bij Castrol

zorgde de oplossing voor een snel

investeringsrendement en bedroeg de terugverdientijd naar schatting vier

maanden doordat de baten binnen alle relevante bedrijfsprocessen van

Castrol behaald werden. De ClearCross-databases met internationale wetten

en voorschriften worden gebruikt voor het genereren van de vereiste

documenten ter ondersteuning van Castrol's wereldwijde leidende rol op

milieugebied. Bovendien worden ze intensief gebruikt in de

productontwerpfase. Door een reeks "what-if?"-scenario's te analyseren, kan

de organisatie recepturen beoordelen voordat de producten daadwerkelijk

vervaardigd worden. Hierdoor worden gebruik van aan beperkingen onderhevige

grondstoffen en problemen bij de naleving van vigerende regelgeving

voorkomen.

Cliff Betton, Environmental Health and Safety Manager bij Castrol: "We

zagen direct dat het ClearCross productenpakket aansloot bij de eisen van

een wereldwijd opererende onderneming. Door de samenwerking met ClearCross

zijn we in staat geweest systemen te consolideren en te integreren, waarbij

binnen de gehele onderneming nieuwe synergieën tot ontwikkeling gekomen

zijn die de regionale flexibiliteit intact gelaten hebben. Hierdoor zijn

aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn onze

inkomsten toegenomen doordat we sneller dan ooit toegang kunnen krijgen tot

de wereldmarkten. Gebruik in de productontwikkelingsfase verkort de tijd

die nodig is om een product op de markt te brengen, terwijl een verbeterde

klantenservice verkoop en marktaandeel vergroot."

Krachtens de voorwaarden van de overeenkomst heeft BP een reeks

applicatietools en een database met wereldwijde wettelijke voorschriften

van ClearCross aangeschaft ter ondersteuning van het internationale vervoer

van BP-producten. Hiervoor worden de vereiste documenten gecreëerd en

gedistribueerd, zoals veiligheidsinformatiebladen (SDS - Safety Data

Sheets) en transportgevarenkaarten en -etikettering (Tremcards). Het is de

bedoeling deze wettelijk vereiste documenten in 37 talen op te stellen. De

documenten bevatten voor alle producten die BP wereldwijd op de markt

brengt, ongeacht de hoeveelheden en de typen, de juiste opslag-, gebruiks-

en transportvoorschriften. Een belangrijk onderdeel van de relatie is de

toegang tot de uitgebreide databases met internationale wet en regelgeving,

die BP helpen de overheidsvoorschriften te interpreteren.

Bruce Johnson, president-directeur van ClearCross Inc. licht het belang toe

van de relatie met ClearCross: "Wij zijn van mening dat de oplossingen van

ClearCross de visie van BP sterk ondersteunen: wij verstrekken niet alleen

de noodzakelijke wettelijke informatie om aan de eisen te kunnen voldoen,

maar leveren ook de technologie om de processen te stroomlijnen. Wij

verwachten dat de resultaten consistent en evenredig zullen zijn met de

successen bij Castrol en BP Chemicals. ClearCross heeft aangetoond in staat

te zijn bedrijven te helpen hun omzet te vergroten en nieuwe

markten aan te boren door gebruik te maken van onze technologie en kennis

van voorschriften en regels. Het doet ons genoegen BP hiervan deelgenoot te

maken en we verheugen ons op deze

strategische, wereldwijd opererende alliantie. Door gebruik te maken van de

oplossingen van ClearCross is BP nog beter in staat duidelijk te maken hoe

serieus zij haar verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid,

gezondheid en milieu neemt."

Over ClearCross
ClearCross Inc. (www.clearcross.com) is de enige wereldwijd opererende

technologieonderneming die in een enkele database alle voorschriften

opgeslagen heeft die in acht dienen te worden genomen bij de planning, het

voldoen aan buitenlandse regelgeving en het opstellen van documenten, om

met succes internationaal handel te drijven en transacties te bespoedigen.

Er worden oplossingen gecreëerd om aan de specifieke eisen te voldoen van

ondernemingen die actief zijn op het gebied van chemische producten,

energieproducten, hightechproducten, farmaceutische producten en verpakte

consumptiegoederen. ClearCross is ook de eerste aanbieder die (M)SDS- en

aanverwante documenten opneemt in haar oplossingenpakket, dat gekenmerkt

wordt door wereldwijde transparantie.

Als wereldwijd opererende aanbieder is ClearCross de partner bij uitstek om

internationale handelsprocedures te vereenvoudigen. Meer 0dan de helft van

de totale omzet wordt buiten de Verenigde Staten gerealiseerd. ClearCross

heeft meer dan 1.000 klanten in 22 landen. Door een uitgebreid

dienstenpakket kunnen bedrijven hun omzet wereldwijd vergroten en de

productontwikkelings-, regelgeving- en inkoopprocessen op ingrijpende wijze

stroomlijnen. ClearCross is een besloten vennootschap en haar hoofdkantoor

bevindt zich in Reston in de Amerikaanse staat Virginia.

Over BP

BP plc is een van de drie grootste geïntegreerde olie- en gasondernemingen

ter wereld met een marktkapitalisatie van circa $200 miljard. De

onderneming is wereldwijd zeer actief op het gebied van exploratie en

productie, raffinage en marketing, gas en elektriciteit, chemische

producten en zonne-energie. De onderneming telt meer dan 100.000 werknemers

en is in meer dan 100 landen actief.

Deel: ' BP kiest ClearCross voor wereldwijd Product Stewardship '
Lees ook