Provincie Limburg

Brabant en Limburg kiezen voor een waterleidingbedrijf Zuid-Nederland


161/99

's-Hertogenbosch/Maastricht 5 oktober 1999

BRABANT EN LIMBURG KIEZEN VOOR EEN WATERLEIDINGBEDRIJF ZUID-NEDERLAND

De colleges van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en Limburg hebben vandaag besloten zich in te zetten om de oprichting van een waterleidingmaatschappij Zuid-Nederland mogelijk te maken.

Zoals bekend spreekt de Waterleidingmij Limburg (WML) reeds enige tijd met NUON, PNEM/MEGA/EDON en waterleidingbedrijven uit Noord-Brabant en Gelderland over een fusie met het doel schaalvergroting te bereiken en efficiency voordelen te behalen. De WML, waarvan de aandelen in handen zijn van provincie (24%) en gemeenten (76%), wil op korte termijn een keuze maken uit een van de drie genoemde opties.

Voorts voorziet het organisatieplan drinkwatervoorziening voor Noord-Brabant erin om te komen tot een bundeling van de Brabantse drinkwaterbedrijven WNWB en WOB/TWM tot een bedrijf.

Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben vandaag besloten om in de lijn van de visie van het kabinet te streven naar een publiek samenwerkingsverband op Zuid-Nederlandse schaal. Mocht de fusie van de waterleidingbedrijven in West- en Oost-Brabant voor 1 januari 2001 niet zijn gerealiseerd dan zullen de provinciebesturen bevorderen dat het waterleidingbedrijf Zuid-Nederland op zo korte mogelijke termijn tot stand komt.

Deel: ' Brabant en Limburg kiezen voor 1 waterleidingbedrijf '
Lees ook