Brabantse Ontwikkelings Maatschappij


Persbericht Datum 28 februari 2003

Innovatieve Acties Brabant keurt drie projecten goed:

"Brabant investeert in startende ondernemers"

"We geven het innovatiebeleid van Brabant een nieuwe impuls". Dat is de conclusie van gedeputeerde Onno Hoes, voorzitter van het Comité van Toezicht van het programma Innovatieve Acties Brabant (IAB). Dat programma richt zich op vernieuwende manieren om innovatie en ondernemerschap bij met name MKB-ondernemers te stimuleren. Het Comité besloot op 27 februari een financiële bijdrage toe te kennen aan drie innovatieprojecten. Twee projecten, "Incubator3+" en "Starterslift", zijn gericht op het stimuleren van kennisintensieve nieuwe bedrijvigheid in Brabant. Startende ondernemers en hun relatie met kennisinstellingen staan daarbij centraal. Het project "Marktgericht innoveren" is met name gericht op versterken van het innovatievermogen van bestaande MKB-ondernemingen.

Hoes is blij met de keuzes die gemaakt zijn. "Juist nu, in een tijd waarin we worden geconfronteerd met een verslechterend economisch klimaat, moet geïnvesteerd worden in nieuw ondernemerschap. Veel partijen hebben die boodschap begrepen en krachtige voorstellen ontwikkeld om het aantal startende bedrijven in Brabant te vergroten. Incubator3+ heeft in Zuid-Oost Brabant onder meer partijen als Philips, TU Eindhoven, TNO, Fontys Hogescholen, Rabobank, Syntens en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen NV BOM en NV REDE tot een samenwerkingsverband gesmeed. Het programma Horizon, het strategisch actieplan voor versterking van de economische structuur in Zuidoost-Nederland, heeft daarbij een belangrijke katalyserende rol gespeeld".

Cees Halkes, tot voor kort directeur van Te Strake en tevens projecteigenaar binnen Horizon van Incubator3+geeft aan: "De doelstelling van Incubator3+ is om, met een aanloopfase van één jaar, in de komende jaren het aantal succesvolle technostarters met meer dan 50% te laten groeien. Deze technostarters komen voort uit universiteiten, kennisinstellingen en grote ondernemingen in de regio. Dankzij de ondersteuning van het IAB wordt het mogelijk gemaakt om startende ondernemers, juist in de eerste moeilijke periode, te voorzien van een gebundeld pakket van voorzieningen waaraan nu nog ontbrekende middelen als coaching, pre-seed kapitaal, toegang tot netwerken en faciliteiten zijn toegevoegd".

Een belangrijk element in Incubator3+ is het pre-seed kapitaal. "Met dit zaaigeld willen we bevorderen dat risicovollere activiteiten ook een impuls kunnen krijgen. Dat past bij het programma Innovatieve Acties Brabant, en dat past bij een provincie die durft te kiezen voor technologie" aldus Hoes. Aan het project is een subsidie toegekend van E 520.000,-

Hoes is verder blij met de activiteit die ontwikkeld is in West- en Midden Brabant. "Starterslift toont aan dat ook in die regio genoeg potentie is voor nieuwe bedrijvigheid. Verder is ook daar een sterk samenwerkingsverband ontstaan met onder meer partijen als de Universiteit van Tilburg, Stichting Brabantse Hogescholen, Syntens en projectleider REWIN. Belangrijke elementen in Starterslift zijn onder meer het organiseren van business netwerken voor starters en een professioneel scoutings- en coachingsprogramma. Kansverhogend werken staat centraal in het innovatiebeleid van de provincie, maar de kracht van de ondernemer is bepalend voor het uiteindelijke succes" aldus Hoes, die daarin gesteund wordt door een adviescommissie van Brabantse MKB-ondernemers die de IAB-projecten medebeoordeeld. Aan het project Starterslift is een subsidie toegekend van E 312.000,-.

Tot slot is het project "Marktgericht innoveren" goedgekeurd. Daarin staat de "Systematic Inventive Thinking"-methode centraal, waarin op gestructureerde wijze snel en effectief ideeën voor nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Projectleider Mark de Haas van REWIN: "De innovatie van de waterpas is een geslaagd voorbeeld. Daar heeft de SIT-methodiek geleid tot aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp dat ca. 3000 jaar de standaard is geweest. Inmiddels is een aantal West-Brabantse ondernemers dermate enthousiast dat we de eerste verzoeken om mee te kunnen doen al binnen hebben". Aan "Marktgericht innoveren" is een subsidie toegekend van E 142.000,-

Het programma Innovatieve Acties Brabant wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant uitgevoerd door de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Deel: ' Brabant investeert in startende ondernemers '
Lees ook