Ingezonden persbericht


Persbericht

Culemborg, 18 november 2010

Scoren met 'schone' sportvelden!

Brabantse beheerders van sportvelden trapten afgelopen dinsdag een balletje in Bladel. Bladel is een van de eerste gemeenten die zijn sportvelden beheert zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. In het kader van het project 'Schoon Water voor Brabant' keken de andere gemeenten bij Bladel de kunst af.

Sportief resultaat
Een strakke, felgroene grasmat met witte strepen. Dat zien sportveldbeheerders het liefst. Vaak bespuiten ze hiervoor het gras met MCPA of een ander middel tegen onkruiden en brengen ze kunstmest op. Met uitspoeling van deze stoffen naar het grondwater tot gevolg. Gemeente Bladel laat zien dat het ook anders kan: door stimulering van het bodemleven en zonder bestrijdingsmiddelen. Met een sportief resultaat: een uitstekend bespeelbare grasmat en... schoon water!

Lekker drinkwater
Met haar duurzame sportvelden is Bladel een voorbeeld voor de andere deelnemende gemeenten aan het project 'Schoon Water voor Brabant'. Dit project is erop gericht de uitspoeling van chemische bestrijdingsmiddelen in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant terug te dringen. Dat is nodig om schoon grondwater, als grondstof voor drinkwater, te behouden. De 16 Brabantse Schoon Water gemeenten zetten stappen om de verhardingen en het openbaar groen zonder chemie te gaan beheren. Ook chemievrij beheer van de sportvelden valt onder de ambitie.

Levendige grasmat
Op de bijeenkomst - georganiseerd door CLM en Eco Consult - legt David Damminga van Ecostyle uit hoe het beheer van Bladel in zijn werk gaat: "De beheerder voegt micro-organismen geënt op organische meststof toe aan de bodem. De nuttige bacteriën en schimmels zorgen ervoor dat in de bodem aanwezige voedingsstoffen voor het gras vrijkomen en zo zijn kunstmestgiften niet meer nodig. Het resultaat is een stevige grasmat met een flinke laag wortels. Op zo'n dichte mat krijgt onkruid weinig kans. Zeker als je regelmatig verticuteert en slim maait."

Huub Willems, verantwoordelijk voor het beheer van de Bladelse sportvelden, kan het goede resultaat beamen: "Toen we enkele jaren geleden overstapten op biologisch beheer heb ik de clubs dit niet gemeld, maar ze merkten er niets van. Ik heb in de afgelopen jaren geen enkele klacht ontvangen!"

Goedkoper
De ecologische aanpak hoeft de gemeente weinig te kosten. Huub Willems: "De biologische meststof is weliswaar duurder dan kunstmest, maar het gebruik kan over de jaren worden verminderd. Het totale beheer valt goedkoper uit: we hoeven niet te spuiten, hebben minder schade door slidings en het afgemaaide gras kan blijven liggen." Dat is een boodschap waar gemeenten wel oren naar hebben in tijden van bezuinigingen.

Schoon Water voor Brabant
'Schoon Water voor Brabant' is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

CLM, DLV Plant, Eco Consult, ClimateChanCe, PRI en PPO verzorgen de uitvoering van het project.

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Jenneke van Vliet (CLM): 0345-470753
Jan Hekman (EcoConsult): 0313-420066

Actuele informatie en tips vindt u op de website http://www.schoon-water.nl

Deel: ' Brabantse beheerders van sportvelden scoren met 'schone' sportvelden '
Lees ook