De Bilt, donderdag 28 januari 1999

PERSBERICHT 1;

Landelijke organisatie voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is verheugd

Braks vervangt Brokx als interim-voorzitter Bve Raad

De heer ir. G.J.M. Braks (1933) is bereid gevonden tijdelijk het voorzitterschap van de Bve Raad op zich te nemen. Gerrit Braks vervangt in deze functie de heer mr. G.Ph. Brokx, die zijn werkzaamheden voor enkele maanden moet neerleggen wegens ziekte.

De heer Braks was tussen 1980 en 1990 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en in 1989 ook korte tijd minister van Onderwijs en Wetenschappen. In diverse perioden was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA. Op dit moment is hij onder meer lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. De heer Braks bekleedt bovendien diverse commissariaten en adviseursfuncties in bedrijfsleven en onderwijs.

Het bestuur van de Bve Raad is verheugd dat de heer Braks op korte termijn het voorzitterschap ad interim op zich kan nemen.

De Bve Raad is de belangenorganisatie van alle instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. In de bve-sector volgen ruim 600.000 mensen opleidingen en cursussen en zijn ongeveer 50.000 mensen werkzaam.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de communicatiemanager van de Bve Raad, mevrouw Annelou van Egmond, tel. 030 221 9811. of tel. 06 53 94 41 66.

e-mail: info@BveRaad.nl

Deel: ' Braks vervangt Brokx als interim-voorzitter Bve Raad '
Lees ook