Brancheorganisaties voetzorg en houding bundelen krachten


Omni Podo Genootschap kiest voor samensmeden met brancheorganisatie voor podologie

BARNEVELD, 20120312 -- De paramedische disciplines voor voet en houding gaan hun brancheorganisaties samensmeden onder één paraplu: het landelijk overkoepelend orgaan voor de podologie (LOOP). Het beroep podoposturaal therapeut wordt ondergebracht in een eigen register naast de andere registers zoals die van de registerpodologen. Op organisatorisch vlak worden de krachten gebundeld.

Op zaterdag 10 maart jl. heeft de branchevereniging voor podoposturaal therapeuten (Omni Podo Genootschap – OPGen) tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering bijna unaniem gekozen voor samensmeden met LOOP, de brancheorganisatie die registers onderhoudt van paramedische disciplines in de individuele gezondheidszorg die zich bezighouden met de voet, o.a. register(sport)podologen.

De samensmeding is het eindresultaat van een decennium lang in kleine stappen naar elkaar toe groeien; diverse besturen hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Een van de meest recente stappen in deze richting was al een overeenstemming met betrekking tot het onderwijs; beide beroepsgroepen hebben hun opleiding ondergebracht bij de Academie voor Podologie.

Met deze krachtenbundeling nemen beide beroepsgroepen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg om enerzijds te voorzien in de enorme vraag naar voetzorg en houdingstherapie met als aangrijpingspunt de voet, anderzijds door te voorzien in overzichtelijkheid en heldere communicatie in de zorg.

Binnen LOOP wordt per 1 januari 2013 het register voor podoposturaal therapeuten operationeel.

Meer informatie over beide beroepsgroepen kunt u vinden op: www.loop.nl, www.omnipodogenootschap.nl en over hun opleidingen: www.avp-info.nl.


Deel: ' Brancheorganisaties voetzorg en houding bundelen krachten '
Lees ook