PRESSRELEASE

Brancheverenigingen in beveiligingssector werken nauwer samen


- VEB-voorzitter Leo Lancker wint onderscheiding
Mede door de recente gebeurtenissen in ons land, is de beveiliging van personen en bedrijven in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De urgentie van efficiënte en doeltreffende beveiliging en bescherming was echter al groot en de tendens voor optimalisering en uitbreiding blijft toenemen. Het is dan ook bittere noodzaak dat de vele betrokken partijen op dit gebied goed en nauw samenwerken. De Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol, hetgeen onlangs nog eens werd benadrukt door een belangrijke onderscheiding die werd uitgereikt aan de voorzitter van de VEB, Leo Lancker. Lancker toonde zich zeer verheugd met de National Security Award, maar schoof de erkenning direct door naar zijn vereniging. 'Het is een waardering voor ons allemaal!'

Beveiliging is - helaas - een bittere noodzaak geworden en de installateurs van beveiligingsapparatuur zijn geëvalueerd van 'simpele' monteurs tot ontwikkelaars van systemen en procedurebewaking. Leo Lancker: 'Bij een terugtredende actieve overheid, zeker op het gebied van bescherming en beveiliging, wordt de verantwoording in de schoot van de burger en de ondernemer gelegd. Een goede zaak, maar bij een veelvoud van regels en voorschriften is het daarbij van groot belang dat ook de industriële partijen zeggenschap hebben over de regelgeving en daar praktijkgetoetst invloed op uit kunnen oefenen.'

De brancheverenigingen VeBON, Uneto en VEB, gebundeld in het overlegplatform VUV, werken dan ook al geruime tijd samen om één blok te vormen dat de belangen van de technische beveiligingsbedrijven behartigt. De overheid, brandweer & politie en verzekeraars geven er de voorkeur aan met één partij aan tafel te zitten en overleg te plegen.

Award
VEB-voorzitter Leo Lancker kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens het National Security Event 2002. De onderscheiding wordt toegekend aan een persoon die, of een bedrijf dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de technische beveiligingssector. De jury meende dat Lancker de prijs heeft verdiend omdat hij veel werk heeft verricht om de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven in korte tijd te ontwikkelen tot een krachtige en professionele organisatie. Er is een samenwerking ontstaan met andere organisaties voor een krachtige belangenbehartiging van de totale technische beveiligingssector. Lancker: 'We zijn op de goede weg, de onderscheiding is daar een bewijs van, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Een goede opleiding, gereglementeerde erkenning, samenwerking tussen alle partijen, betrokkenheid van alle leden en een goede doch zo beheersbaar mogelijke regelgeving zijn onze doelstellingen voor de komende tijd.'

Alphen aan den Rijn, 19 juni 2002

Deel: ' Brancheverenigingen in beveiligingssector werken nauwer samen '
Lees ook