AVR BEDRIJVEN


Persbericht Holding AVR-Bedrijven
Rotterdam, 21 juni 2002

Brand C2 deponie blijkt aangestoken

De brand in de C2-deponie op 4 juni jl. is veroorzaakt door het, al dan niet opzettelijk, achterlaten van vuur. Dit is conclusie van het rapport van onderzoeksbureau Interseco, dat gisteren is uitgekomen. Interseco onderzocht de afgelopen weken alle mogelijke oorzaken. Er zijn verscheidene temperatuurmetingen verricht en allerlei opgeslagen afvalstoffen onderzocht. Dit uitgebreide onderzoek leidde tot de conclusie dat de brand is veroorzaakt door externe invloeden.

De brand werd in de vroege ochtend van 4 juni jl. gemeld. Over een oppervlakte van tientallen vierkante meters stond de afdekfolie en de folie op de zijwand van de deponie in brand. Zowel de brandweer als DCMR waren snel ter plaatse, waarna de brand met water is geblust. 's Middags is een nasmeulende hoop afval met zand bedekt. Omdat er direct al een vermoeden was van brandstichting, heeft DCMR de Technische Recherche verzocht onderzoek te verrichten. Door de politie kon hieraan, in verband met prioriteitstelling, geen direct gehoor worden gegeven.

Om geen bewijzen verloren te laten gaan, heeft AVR op advies van brandexperts in de regio Botlek Bureau Interseco benaderd. Dit bureau is een gespecialiseerd onderdeel van Ernst & Young. Interseco onderzocht de C2-locatie en concludeert nu dat er in de deponie geen stoffen liggen die geleid hebben tot het ontstaan van de brand. Het achterlaten van vuur is de enig mogelijke oorzaak. Gezien de strikte regelgeving in de directe omgeving van de deponie acht Interseco het 'onwaarschijnlijk dat er sprake is van het onopzettelijk achterlaten van vuur'. Op advies van Interseco heeft AVR inmiddels aangifte gedaan van brandstichting.

De C2-deponie is een opslagplaats op de Maasvlakte voor niet-brandbare anorganische stoffen en zware metalen. De deponie is een onderdeel van AVR-Chemie CV, waarin AVR en de Nederlandse Staat deelnemen.


---

---

Deel: ' Brand C2 deponie blijkt aangestoken '
Lees ook