Gemeente Tiel


Brand in basisscholen Tiel - 1

In de avond van woensdag 1 mei 2002 is om ongeveer 23.00 uur brand uitgebroken in de naast elkaar gelegen basisscholen De Moespot, Prins Clausschool en Stefanusschool. Bij de Moespot zijn alle lokalen afgebrand en de centrale hal. Het is niet meer te gebruiken voor onderwijs. Bij de andere twee scholen zijn enkele lokalen voor korte tijd onbruikbaar geworden.
Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

Volksgezondheid en veiligheid
De Brandweer geeft aan dat er geen gevaar is voor instorting en dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er is geen gevaar voor de volgsgezondheid aldus de brandweer. Donderdag 2 mei is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met de schoonmaak van de Prins Claus- en Stefanusschool. De scholen worden permanent bewaakt door een beveiligingsbedrijf.

Noodlokalen De Moespot
De leegstaande school aan de Jonge Schutskooilaan/Hertog Reinaldlaan is ingericht voor de leerlingen van De Moespot. Het vervoer naar de Jonge Schutskooilaan/HertogReinaldlaan is geregeld.

Vervoer De Moespot
Voor het vervoer naar de Jonge Schutskooilaan wordt gebruik gemaakt van bussen die vanaf drie locaties vertrekken:

* Zwembad Groenendaal (parkeerterrein)

* Winkelcentrum Rauwenhof (parkeerplaats achter Slagerij Plaat, Suze Groenewegstraat)

* Voormalig SNS kantoor (aan de Burgemeester Meslaan ter hoogte van de Rauwenhoflaan)

Heeft u (een) kind(eren) in groep één tot en met vier? Dan vertrekken er dagelijks twee bussen vanaf Zwembad Groenendaal

Heeft u (een) kind(eren) in groep vijf tot en met acht? Dan vertrekken er dagelijks vanaf twee locaties bussen. Er zal ééb bus rijden vanaf Winkelcentrum Rauwenhof en één bus vanaf het voormalig SNS kantoor.

De bussen staan elke dag om 8.00 uur klaar en vertrekken stikt op 8.15 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de bussen om 14.00 uur weer terugrijden naar Drumpt. Op woensdag rijden de bussen terug om 12.00 uur. De kinderen worden afgezet op de plaats waar ze zijn opgestapt. De school zorgt voor de begeleiding in de bus.

Herbouw Moespot
De verwachting is dat herbouw van De Moespot rond de zomer van 2003 gerealiseerd zal zijn.

Oorzaak
Er is een onderzoek ingesteld door de technische recherche en de verzekeringsexpert. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Donaties
De gemeente Tiel en de schoolbesturen hebben vele telefoontjes ontvangen van personen en bedrijven die een donatie willen doen. Donaties kunnen gestord worden op bankrekeningnummer 28.50.94.963, ten name van Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Tiel.

Nadere informatie
De Moespot zelf heeft een uitgebreide site op www.moespot.nl, waarop zij informatie geeft over het laatste nieuws rondom de brand en noodlokalen.

Wij zullen u via deze pagina op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. De informatie op deze pagina wordt regelmatig ververst.

Deel: ' Brand in basisscholen Tiel - 1 '
Lees ook