Gemeente Rijswijk


Brand in serviceflat Over de Bogaard

Rijswijk, 19 februari 2000

Bij een grote uitslaande brand in de serviceflat Over de Bogaard aan de Hilvoordestraat in Rijswijk zijn vanochtend twee appartementen en een ontspanningsruimte door brand verwoest, één appartement werd door de brand ernstig beschadigd. Een tiental woningen liep rook- en waterschade op. Bij de brand die zich omstreeks 7.30 uur voordeed, hebben zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Wel zijn in totaal 74 nabij gelegen woningen ontruimd. De 82 bewoners van deze woningen zijn overgebracht naar het verzorgingshuis Steenvoorde aan de Generaal Spoorlaan 62. In de loop van de dag kan het overgrote deel van de geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar hun woning.

Na de brandmelding is de brandweer van Rijswijk met assistentie vanuit de regio met groot materieel uitgerukt. Omstreeks 8.30 uur was de brand onder controle en kon het nablussen beginnen. Gebleken is dat door de brand in totaal 21 woningen schade hebben opgelopen. Van deze 21 woningen zijn er negen zodanig beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. De overige woningen kunnen vandaag weer door de bewoners worden betrokken. Van de negen beschadigde woningen zijn er drie voor langere tijd onbewoonbaar, de overige zes (laaggelegen)woningen hebben waterschade opgelopen.
De geëvacueerde bewoners zijn vanmorgen met twee HTM-bussen en drie ambulances overgebracht naar het nabij gelegen verzorgingshuis Steenvoorde. Zowel de serviceflat Over de Bogaard als het verzorgingshuis Steenvoorde maken deel uit van de Stichting Zorginstellingen Rijswijk.
Naar de oorzaak van de brand, die is ontstaan in de ontspanningsruimte, wordt door brandweer en politie een nader onderzoek ingesteld.
Door een gespecialiseerd bedrijf is onderzocht in welke mate er in de directe omgeving van de brandhaard asbest is vrijgekomen. Geconstateerd is dat in het bouwmateriaal van het appartementencomplex asbest is verwerkt. Door de brand zijn asbestdeeltjes terechtgekomen in de directe omgeving van de brandhaard. Het plantsoen plus fietspad grenzend aan de brandhaard zijn hierdoor met hekken afgezet voor het publiek. Het afgezette gebied wordt zo snel als mogelijk door een gespecialiseerd bedrijf schoongemaakt. Met deze schoonmaakwerkzaamheden is vandaag al een begin gemaakt. Zo worden alle balkons van de ontruimde woningen vandaag nog geïnspecteerd en indien nodig schoongemaakt.
De geëvacueerde bewoners zijn vanmiddag tijdens een informatiebijeenkomst in de recreatieruimte van verzorgingshuis Steenvoorde door loco-burgemeester D. Jense, brandweercommandant A.M. van Wissen en de directeur van het verzorgingstehuis Steenvoorde, de heer A.J. Metske nader geïnformeerd over de ontwikkelingen rond deze brand.
Over de hoogte van de schade is op dit moment nog geen informatie beschikbaar.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Brand in serviceflat Over de Bogaard te Rijswijk '
Lees ook