Dienstenbond CNV

Eénmansbezetting beveiligers op AZCs; iedere dag telt!

18-02-2003

Persbericht

Brandbrief aan Staatssecretaris Rutte is verstuurd!

Op asielzoekerscentra (AZC's) wordt fiks bezuinigd op het beveiligingspersoneel. Dat brengt enorme veiligheidsrisico's met zich mee voor de beveiligingsbeambten van PreNed en VNV.

Reeds enige weken geleden is er een advies afgegeven op een eis van de Arbeidsinspectie. De eis van Arbeidsinspectie hield ondermeer in dat op COA-locaties gewerkt diende te worden met een dubbele bezetting van beveiligingsbeambten, in het bijzonder in de nachtelijke uren. In een bezwaarprocedure is het bezwaar van het COA niet toegewezen en de eis van Arbeidsinspectie in deze bekrachtigd, in de vorm van een advies aan Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies vereist nu een besluit van zijn hand.

CNV Dienstenbond-bestuurder Harry Gerding: Wij hebben gisteren een open brief aan Staatssecretaris Rutte doen uitgaan waarin wij hem dringend vragen om het advies op zeer korte termijn over te nemen. Iedere dag telt, zoals het gewelds- incident op AZC Gorinchem, afgelopen vrijdagavond, heeft getoond.

"In de praktijk betekenen de bezuinigingen dat er wordt gewerkt met éénmansbezettingen; onacceptabel!. Onze leden alarmeren mij voortdurend over de grote risico's die zij lopen. De CNV Dienstenbond eist een veilige en gezonde werkplek voor de beveiligers. Wij willen, net als de Arbeidsinspectie, minimaal een dubbele bezetting in de nacht. Hetzelfde geldt het advies dat nu bij Staatssecretaris Rutte ligt. De lijst met geweldsincidenten is ondertussen al lang genoeg. Als veiligheid echt een belangrijk onderwerp is, dan moet de overheid nu actie ondernemen, vindt CNV Dienstenbond-bestuurder Harry Gerding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Harry Gerding (bestuurder): tel: (023)5651052 f 06-20471885. Rina van der Werf (persvoorlichter): (023)5670605 of 062000 5272.

Zoekwoorden:

Deel: ' Brandbrief aan Staatssecretaris Rutte is verstuurd '
Lees ook