Brandbrief natuur- & milieuorganisaties over verkaveling Aaltense Goor


AALTEN, 20160218 -- Een coalitie van natuur- en milieuorganisaties, geleid door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), stuurt vandaag een brandbrief aan de initiatiefnemers van een plan voor de verkaveling van het natuurreservaat het Aaltense Goor in de Achterhoek. Door de beoogde ruilverkaveling wordt circa 45 hectare onttrokken aan het natuurreservaat ten behoeve van grootschalige landbouw. De organisaties vrezen een precedentwerking voor de rest van Nederland.

Het Aaltense Goor is het enige elzenhagenlandschap dat ten tijde van de lokale ruilverkaveling in de jaren 80 gespaard is gebleven en in handen is gekomen van de Staat. VNC-directeur Jaap Dirkmaat: “Het in een reservaat veiliggestelde gebied herbergt naast een unieke cultuurhistorie ook talloze nationaal en internationaal beschermde plant- en diersoorten.” Deze dreigen te verdwijnen door het plan van onder meer de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel om bijna een kwart van het nog resterende reservaatgebied uit te ruilen voor nog te ontwikkelen blauwgrasland op percelen buiten het reservaat en het zo geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik.

“Dit plan heeft dramatische landelijke gevolgen”, aldus Dirkmaat. “Het betekent  namelijk dat als je nu door je favoriete natuurgebied loopt je moet beseffen dat het morgen weg kan zijn. Deze keer onder het mom van uitruil tegen blauwgrasland, de volgende keer voor de bouw van bedrijfsterreinen, wegenaanleg of wat voor ruimtelijke uitruilwensen dan ook. In zo’n land is de natuur niet veilig.”

Wat de organisaties betreft dienen de betrokken instanties oplossingen dan ook te zoeken op landbouwgronden buiten het natuurgebied. Dirkmaat: “Het verkavelingsplan vernietigt een groot deel van het reservaat en verdrinkt een ander deel door het voor waterberging te gaan gebruiken. Dat alles in ruil voor nog te ontwikkelen blauwgrasland waarvan nog maar moet blijken of het überhaupt duurzaam gerealiseerd kan worden. Om dit te voorkomen zijn wij desnoods bereid naar de rechter te stappen.”

De brandbrief is ondertekend door:
  • Vereniging Nederland Cultuurlandschap
  • Bomenstichting Achterhoek
  • Stichting Achterhoek weer Mooi
  • Stichting Das & Boom
  • Stichting Natuur en Milieu Aalten
  • Stichting Milieuwerkgroep Oude IJsselstreek


Deel: ' Brandbrief natuur- & milieuorganisaties over verkaveling Aaltense Goor '


Lees ook