WLTO

Brandbrief naar Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Bestuur WLTO-kring Westland wijst programmavoorstel over gebied De Westhoek van Zuid-Holland met kracht van de hand

Het bestuur van de WLTO-kring Westland ageert met een brief d.d. 18 juni 1999 aan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) tegen hun programmavoorstel over De Westhoek.

In de vergadering van het bestuur van deze WLTO-kring op 16 juni jl. is het programma-voorstel over De Westhoek van Zuid-Holland besproken. Het WLTO-bestuur wijst de plannen met kracht af, omdat deze niet passen binnen het Integraal Ontwikkelingsplan (IOPW). Dit is het ontwikkelingsplan waaraan, onder meer, zeven Westlandse gemeenten, de provincie en de WLTO zich hebben gecommitteerd. In het IOPW is voorzien dat 685 ha bruto glastuinbouw in de toekomst zal worden gebruikt voor maatschappelijke bestemmingen, waaronder groen- en recreatiegebieden. Volgens de plannen van het OBR zal er nog meer glastuinbouw moeten verdwijnen, bijvoorbeeld voor een nieuwe drie kilometer brede groene kustrand. Met name dit voorstel staat haaks op de IOPW-plannen. Het bestuur van de WLTO-kring is het hier dan ook niet mee eens, vandaar de brief aan het adres van de OBR.

22-06-1999

Deel: ' Brandbrief WLTO over gebied De Westhoek Zuid-Holland '
Lees ook