Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

19-03-2003
Brandpreventiebeleid bestaande bouw
Gekoppeld aan gebruiksvergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Duiven in zijn vergadering van 17 februari 2003 het brandpreventiebeleid bestaande bouw heeft vastgesteld als gemeentelijk beleid. Dit beleid geeft handvatten voor brandpreventieve maatregelen gekoppeld aan een gebruiksvergunning.

Het beleidsstuk ligt ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken.
---

Referendabel Besluit
brandpreventiebeleid bestaande bouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven heeft besloten dat over het volgende besluit van de gemeenteraad een referendum kan worden gehouden op grond van de Tijdelijke Referendumwet:

het vaststellen van brandpreventiebeleid bestaande bouw.

Het beleidsstuk ligt ter inzage in het gemeentehuis van Duiven bij de afdeling Milieu en Bouwzaken. Binnen 3 weken na deze publicatie kan iedere kiesgerechtigde binnen de gemeente Duiven een verzoek tot het houden van een gemeentelijk referendum indienen. Voor het indienen van het verzoek dient u in het gemeentehuis een standaardformulier in te vullen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Brandpreventiebeleid bouw gekoppeld aan gebruiksvergunning Duiven '
Lees ook