Gemeente Leeuwarden


* Business Development

Voorkomen van brand heb je zelf in de hand

Jaarlijks breekt er in Nederland 8000 keer brand uit in woningen. Bij die branden vallen veel slachtoffers: gemiddeld 50 doden en 800 gewonden.

Brand op Schrans De schade die brand aanricht is enorm. Denk daarbij

niet alleen aan de materiële schade (ongeveer 185 miljoen) maar ook aan het leed dat brandwonden veroorzaakt, het verlies van onvervangbare bezittingen en de ravage die brand aanricht.

Het blijkt dat veel mensen zich niet bewust zijn van het gevaar van brand. Wie denkt: brand overkomt mij niet, zal in het algemeen geen of onvoldoende maatregelen hebben getroffen om brand te voorkomen.

De stichting Consument en Veiligheid heeft een folder ontwikkeld inclusief een vragenlijst. Het doel van de actie is om het brandveiligheidbewustzijn te vergroten. U kunt uw woning controleren aan de hand van de daarvoor bestemde vragenlijst. Met de vragenlijst kunt u eenvoudig nagaan hoe het met de brandveiligheid in uw huis is gesteld. Door de vragen één voor één te beantwoorden, kunt u stap voor stap bekijken aan welke aspecten van brandveiligheid u meer aandacht zou kunnen en moeten besteden. Elke vraag is voorzien van een toelichting.

De folder bevat adviezen over voorzorgsmaatregelen die kunnen worden genomen om brand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Het betreft vaak simpele maatregelingen die levens kunnen redden.

U kunt de folder vanaf 5 oktober 2001 verkrijgen Brandweerauto bij: dienstencentra, bibliotheek of het stadskantoor van de gemeente Leeuwarden. U kunt de folder hieronder bekijken/downloaden. Hiernaast kunt u een kijkje nemen op de internetsite van Consument en Veiligheid www.brandgevaar.nl

Brandweer Leeuwarden

Folder brandpreventie
Prijsvraag, tips en meer informatie

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Brandpreventieweek in gemeente Leeuwarden '
Lees ook