Gemeente Alphen aan den Rijn


Eindoplevering 4 tot 6 maanden later

Brandschade nieuwe stadhuis groter dan verwacht

Er komt steeds meer duidelijkheid over de schade als gevolg van de brand die op 13 mei 2002 is geweest in het in aanbouw zijnde stadhuis. Deze week heeft onderzoek uitgewezen dat de steenwol in het gebouw op veel plaatsen zoveel rook- en roetschade heeft opgelopen dat deze grotendeels moet worden vervangen. Het vervangen van de steenwol heeft grote invloed op de planning waardoor nu gesteld kan worden dat de eindoplevering van het gebouw 4 tot 6 maanden uitgesteld moet worden.

Momenteel worden door deskundigen alternatieve methoden onderzocht om een nieuwe isolatielaag aan te brengen, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde spuitisolatie. Uitgangspunt is dat deze methode dezelfde kwaliteit biedt als de steenwolisolatie. Is dat het geval dan heeft dat mogelijk nog een gunstige invloed op de planning. Dat geldt ook voor het onderzoek naar de ophangconstructie voor de glasgevel ter hoogte van de raadzaal. Het onderzoek of deze constructie vervangen moet worden of hersteld kan worden zal naar verwachting nog ca. twee weken in beslag nemen.

Inmiddels is ook duidelijk dat er geen schade is aan de draagkracht en sterkte van de staalconstructie. Wel is het nodig de conservering van de staalconstructie te herstellen. Van de glasgevel is het noodzakelijk om het deel rondom de vuurhaard te vervangen. Ook dit is een kritisch moment voor de planning.

De betrokken aannemers hebben aangegeven dat alles zal worden gedaan om de vertraging zo kort mogelijk te houden. Men is voornemens om in de bouwvak door te werken.

Inmiddels onderzoekt de gemeente wat de gevolgen van de brand in het nieuwe stadhuis betekenen voor de verdere stadshartontwikkelingen.

Persbericht 37, 31 mei 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 31 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Brandschade nieuwe stadhuis Alphen a/d Rijn groter dan verwacht '
Lees ook