Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

06-04-1999

Brandweer start wervingsactie

Ook dit jaar biedt de Delfzielster brandweer de inwoners van Delfzijl de mogelijkheid zich aan te melden als vrijwillig brandweerman / vrouw.

Het brandweerkorps van Delfzijl bestaat momenteel uit vier beroeps en circa 80 vrijwillige brandweerlieden. Het korps beschikt over kazernes in Bierum, Delfzijl, Wagenborgen en Woldendorp. In elke plaats staan de vrijwilligers dag en nacht paraat om uit te rukken voor brand en hulpverlening. Voor hun taakuitvoering beschikken de brandweerlieden over de modernste apparatuur. Voertuigen en persoonlijke uitrusting voldoen aan de hedendaagse eisen en maken het toch al zware werk een stuk prettiger.De komende maanden zal bovendien op materieelgebied een groot aantal voertuigen worden vervangen. Kortom, de Delfzielster brandweer is bijzonder goed toegerust voor haar veelzijdige brandweertaak.

Hoe wordt je brandweerman of brandweervrouw?

Om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moeten de nieuwe brandweerlieden eerst enkele jaren cursussen volgen. Het brandweervak omvat nu eenmaal meer dan alleen met water spuiten. Kennis van de brandweerorganisatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, theoretische en praktische brandbestrijding en omgang met
hulpverleningsgereedschappen zijn essentiële onderwerpen". De cursussen worden in de avonduren op locaties in de regio verzorgd door ervaren brandweerinstructeurs. Naast theorie wordt daarbij natuurlijk zeer veel aandacht besteed aan de praktijk. Al direct na aanstelling kunnen de nieuwe brandweerlieden mee uitrukken. Op deze wijze krijgt men al enige ervaring en leert men synchroon met de cursus de praktijk kennen.

Brandweermanagment

Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de midden- en hogere kaderfuncties. Als bevelvoerder of officier geeft men dan leiding aan één of meerdere voertuigen. Ook kaderfuncties binnen de regionale rampbestrijdingsorganisatie behoren dan tot de mogelijkheden. Voor deze functies worden met name kandidaten met een MBO/HBO opleiding gezocht. Opleidingen voor deze functies zijn te vergelijken met midden- en hogere managementsopleidingen, echter specifiek op brandweergebied gericht. Sinds vorig jaar bestaat er zelfs een Mastersopleiding voor hogere brandweerofficieren. Voor het met goed gevolg afronden van deze tweejarige opleiding wordt de internationale graad Master of Fire and Crisismanagement (MFCm) verleend.

"Bij positief resultaat worden op elk niveau rijksdiploma's behaald die in geheel Nederland geldig zijn en ook een loopbaan bij een beroepsbrandweer mogelijk maken.Op deze wijze bestaat voor de echte liefhebber de mogelijkheid om van zijn hobby zijn dagelijks werk te maken" aldus de commandant.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Naast deze cursussen wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan het op peil houden van de vaardigheden. Door middel van oefenavonden wordt regelmatig getraind om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen. Dit geldt met name voor de specialistische taken als chauffeur, gaspakdrager en duiker.

Naast deze oefenavonden vinden tevens regionale oefeningen in het kader van de rampbestrijding plaats. Daarnaast kent het korps natuurlijk een groot scala aan sociale activiteiten die de onderlinge verbondenheid versterken. Zo organiseert de Brandweervereniging jaarlijks verschillende feestavonden en andere activiteiten voor jong en oud. Tenslotte wordt jaarlijks aan diverse brandweerwedstrijden en de Appelschaster BrandweerSurvival deelgenomen. Naast het brandweerwerk is er dus volop gelegenheid tot ontspanning.

In dit verband is reeds begonnen met de voorbereidingen voor het 175 jarig jubileum van de Brandweer Delfzijl in 2001.

Dit jaar ontstaan vacatures in de blusgroepen Bierum, Delfzijl en Wagenborgen. Totaal kunnen circa 6 nieuwe plaatsen worden ingevuld.

Net zoals in 1998 rekent de brandweer op een grote respons. Het moderne brandweerwerk stelt hoge eisen aan de vrijwilligers. Wij willen dan ook een groot aantal serieuze reflectanten, zowel mannen als vrouwen, uitnodigen voor een sollicitatiegesprek."

Gegadigden kunnen een sollicitatieformulier aanvragen bij de brandweer telefoon 639395. Opdat de nieuwe brandweerlieden in spé in september met de cursussen kunnen beginnen sluit de aanmelding medio mei. Ook voor nadere informatie kan men contact opnemen met de brandweer.

__

Voor nadere informatie en evt. foto kunt u contact opnemen met Commandant Brandweer de heer J.H. v.d. Maat, telefoon 0596 - 639395.

Deel: ' Brandweer Delfzijl start wervingsactie '
Lees ook