Gemeente DelfzijlINFORMATIE

11-04-2000

Brandweer Delfzijl zoekt vrijwilligers

Brandweer Delfzijl zoekt onder de inwoners van Delfzijl mannen en vrouwen die zich aan willen melden als vrijwilliger. Dit jaar ontstaan vacatures in de blusgroepen Bierum en Delfzijl. Totaal kunnen circa 5 nieuwe plaatsen worden ingevuld.

Het brandweerkorps van Delfzijl bestaat momenteel uit zo'n negentig voornamelijk vrijwillige brandweerlieden. Het korps heeft vier kazernes in respectieflijk Bierum, Delfzijl, Wagenborgen en Woldendorp. In elke plaats staan vrijwilligers dag en nacht paraat om uit te rukken voor brand en ongevallen. Hierbij maken zij gebruik van modern materieel en persoonlijke uitrusting. "Je vraagt nogal wat van de vrijwilligers en de burger verwacht ook een hoop van de brandweerlieden dus is het belangrijk dat zij goed toegerust zijn", vindt commandant de heer R.R.J. Post.

HOE WORDT JE BRANDWEERMAN of BRANDWEERVROUW?

Kan iedereen bij de brandweer? Volgens Post zijn een goede conditie en stabiele geest belangrijke voorwaarden maar dit betekent niet dat iedereen een mannetjesputter moet zijn. Om hun taak goed te kunnen vervullen, moeten nieuwe brandweerlieden eerst enkele jaren cursussen volgen. "Het brandweervak omvat nu eenmaal meer dan alleen met water spuiten. Kennis van de brandweerorganisatie, omgaan met adembeschermingsapparatuur, theoretische en praktische brandbestrijding en het werken met hulpverleningsgereedschap zijn enkele van de vele onderwerpen waar men mee te maken krijgt". De cursussen worden in de avonduren gegeven door ervaren brandweerinstructeurs op locaties in de regio. Naast theorie wordt vooral veel aandacht besteed aan de praktijk. Al direct na aanstelling kunnen nieuwe brandweerlieden mee uitrukken. Op deze wijze krijgt men al enige ervaring en leert men de andere brandweercollega's kennen.

CARRIEREPERSPECTIEF

Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de midden- en hogere kaderfuncties. Als bevelvoerder of officier geeft men dan leiding aan één of meer voertuigen. Voor deze functies worden met name kandidaten met een MBO/HBO opleiding gezocht. Opleidingen voor deze functies zijn te vergelijken met midden- en hogere managementopleidingen, echter specifiek op brandweergebied gericht.

Afgeronde opleidingen leveren rijksdiploma's op die in heel Nederland geldig zijn en het bijvoorbeeld ook mogelijk maken van je hobby je beroep te maken door bij een (deels) professioneel korps te solliciteren.

OEFENEN, OEFENEN EN NOG EENS OEFENEN

Naast de opleiding wordt natuurlijk veel aandacht besteed aan het op peil houden van de vaardigheden. Op de oefenavonden worden deze regelmatig getraind. Dit geldt met name voor specialistische taken als chauffeur, gaspakdrager en duiker.

Naast deze oefenavonden vinden tevens regionale oefeningen in samenwerking met andere brandweerkorpsen plaats. Daarnaast kent het korps een breed scala aan sociale activiteiten die de onderlinge verbondenheid versterken. Zo organiseert de Brandweervereniging jaarlijks verschillende feestavonden en andere activiteiten voor jong en oud. Jaarlijks wordt deelgenomen aan diverse brandweerwedstrijden en de Appelschaster BrandweerSurvival. Naast het brandweerwerk is er dus volop gelegenheid tot ontspanning.

Gegadigden kunnen een sollicitatieformulier aanvragen bij de Brandweer Delfzijl telefoon 0596-639395. Opdat de nieuwe brandweerlieden in spé in september met de cursussen kunnen beginnen sluit de aanmelding medio mei. Ook voor nadere informatie kan men contact opnemen met de brandweer.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer R.R.J.Post, telefoon 0596-639395.

Deel: ' Brandweer gemeente Delfzijl zoekt vrijwilligers '
Lees ook