expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Brandweer krijgt apparatuur

Persbericht ministerie van BZK

9 november 1999

NEDERLANDSE BRANDWEER KRIJGT APPARATEN OM BRANDSLANGEN OP TE BERGEN

De Nederlandse brandweerkorpsen krijgen vanaf volgende week apparaten om vele kilometers uitgerolde brandslang na een brand snel en eenvoudig weer op te bergen in containers. In totaal worden er 48 apparaten over de regionale brandweerkorpsen verdeeld. Daarnaast worden 123 brandweervoertuigen en 183 containers aangepast aan de nieuwe apparaten. De hele operatie kost 4,5 miljoen gulden.

Namens staatssecretaris drs. G. M. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt maandag 15 november a.s. het eerste apparaat uitgereikt aan de commandant van de brandweerregio Utrecht, ing. A. Metaal. Dit vindt plaats om 15.30 uur bij het Business Center De Blokhoeve, Blokhoeve 1 in Nieuwegein. Vertegenwoordigers van de media zijn daarbij van harte welkom.

In 1988 kreeg de brandweer in Nederland dompelpompen en containers met slangen om bluswater over grote afstand aan te voeren. De kunststof slangen zijn 15 centimeter dik en één of drie kilometer lang, en liggen aan elkaar gekoppeld in de container. Ze kunnen rijdend uit de container worden gelaten.
Het weer opruimen van de vele kilometers slang was echter tijdrovend werk, waarbij minstens vijf brandweermensen nodig waren.

De firma Kuiken Hytrans heeft het nieuwe apparaat om de slangen weer op te bergen ontworpen en in productie genomen. Het apparaat kan eenvoudige op iedere slangcontainer worden bevestigd. Nadat eerst de koppeling aan het begin van de slang in het apparaat is gelegd, kan de slang al rijdend in de container worden getrokken. In de container wordt de slang door twee brandweermensen in de juiste positie gelegd. De slangen liggen dan direct weer klaar voor een volgende inzet.

Deel: ' Brandweer krijgt apparaten om brandslangen op te bergen '
Lees ook