Gemeente Aalburg* BRANDWEER WIJK EN AALBURG NAAR WEDSTRIJD
* ONDERHOUD ASFALTVERHARDINGEN 2002
BRANDWEER WIJK EN AALBURG NAAR WEDSTRIJD
Op zaterdag 18 mei jl. heeft de brandweer korps Wijk en Aalburg deelgenomen aan de provinciale brandweer wedstrijden. Het korps heeft daarbij toen de eerste plaats behaald.

Het gevolg hiervan is dat men op zaterdag 22 juni a.s. mag deelnemen aan de gewestelijke wedstrijden klasse 112, welke gehouden worden in Baarlo (gemeente Maasbree).

Het korps uit Wijk en Aalburg moet dan aantreden om 11.20 uur.

ONDERHOUD ASFALTVERHARDINGEN 2002
Op 17 juni 2002 zal een aanvang worden gemaakt met de onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverhardingen binnen de gemeente Aalburg. De werkzaamheden zullen voor september geheel zijn afgerond. Aan de volgende wegen zijn werkzaamheden gepland.
- kruispunt Moleneind Matersteeg te Meeuwen
- kruispunt Groeneweg-Wijksestraat te Wijk en Aalburg
- Voompad te Genderen

- reparatie asfaltverhardingen verspreid over de gemeente Aalburg
- aanbrengen van minioppervlaktebehandeling verspreid over de gemeente Aalburg
De eventuele omleidingen zullen met borden worden aangegeven. Voor bijzondere omleidingsroute's worden aparte publicaties's via deze pagina gemeld. Tevens zullen de aanwonenden per brief op de hoogte worden gebracht.

Bij eventuele vragen omtrent bovenstaande kunt u contact opnemen met mw. A. Barel van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Aalburg, telefoon (0416) 698771.

Deel: ' Brandweer wijk en aalburg naar wedstrijd '
Lees ook