Gemeente Zaanstad

BRANDWEER ZAANSTAD EN BRANDWEER OOSTZAAN ZOEKEN VRIJWILLIGERS

Wervingscampagne 'Hoezo alleen mannenwerk?' van start

Onder het motto 'Hoezo alleen mannenwerk?' starten de brandweerkorpsen van de gemeenten Zaanstad en Oostzaan op zaterdag 26 juni een wervingscampagne die zich in de eerste fase vooral op vrouwen richt. Met deze campagne, die de komende jaren doorloopt, hoopt de brandweer op korte termijn ca. 40 vrijwillers aan te kunnen trekken.

De brandweer van Zaanstad heeft momenteel ongeveer 380 vrijwilligers in dienst, waarvan 15 vrouwen en Brandweer Oostzaan is bemand met 30 vrijwilligers. Om ook in de toekomst overdag aan de tijdsnormen te kunnen blijven voldoen, hebben de korpsen van Zaanstad en Oostzaan hun personeelsbestand onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat er in de komende jaren sterke behoefte is aan nieuwe vrijwilligers in de beide korpsen.

Behoefte aan vrijwilligers
Die behoefte komt voort uit een aantal situaties welke zich binnen de brandweer en binnen de samenleving afspelen. Er is een zichtbaar verloop op komst doordat veel vrijwilligers de leeftijd van 55 jaar bereiken. Daarbij komt dat de mobiliteit onder de bevolking is toegenomen; mensen werken steeds vaker buiten hun gemeentegrenzen. Ook de ontwikkeling van de industriegebieden langs het Noordzeekanaal, maakt het noodzakelijk dat de brandweer op zoek gaat naar nieuwe vrijwilligers die met name overdag binnen 3 minuten op de brandweerposten kunnen komen.

Vrijwilligers gezocht m/v
De twee brandweerkorpsen streven ernaar om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Een betere vertegenwoordiging van vrouwen is dan ook de inzet in deze fase van de campagne. De praktijk wijst uit dat het lastig is om deze doelgroep te bereiken. Het vrijwillige brandweerwerk geniet weinig bekendheid bij deze doelgroep en daarnaast is het onvoldoende bekend dat vrouwen uitstekend in te passen zijn in de brandweerploegen en al jaren een waardevolle bijdrage leveren aan het korps.

Wervingscampagne
Eind juni en begin september staat er een grote advertentie in twee Zaanse kranten onder het motto 'Hoezo alleen mannenwerk?'. In deze periode start start er ook een postercampagne onder het motto 'Hoezo een jongensdroom?'. In september organiseert de brandweer -afhankelijk van het aantal reacties- een of meer voorlichtingsavonden voor geinteresseerden.

Eisen
Een plek bij het brandweerkorps is niet voor iedereen weggelegd. De brandweer stelt een aantal eisen aan kandidaten. Zo moeten zij tussen de 18 en 35 jaar zijn, een goede gezondheid en sportieve instelling hebben en kunnen werken in teamverband. Verder moeten ze binnen circa drie minuten aanwezig kunnen zijn in de dichtsbijzijnde kazerne, in staat zijn het werk en/of huis direct te verlaten bij een oproep en bereid zijn tot het volgen van een avondopleiding en de wekelijkse oefenavond op maandag.

Meer dan blussen
Brandweerwerk is veel meer dan alleen het blussen van branden. Het betekent werken in teamverband en paraat staan. Zij treedt ook op bij verkeersongevallen, stormschade, wateroverlast en ongevallen met gevaarlijke stoffen. De brandweer is er om mensen en dieren in nood te helpen.
Hiervoor biedt de brandweer goede opleidingen en oefeningen.

Geinteresseerden kunnen informatie krijgen bij de brandweer van Zaanstad, telefoonnummer (075-) 681 18 11.

Zaanstad, 24 juni 1999

Deel: ' Brandweerkorpsen Zaanstad en Oostzaan zoeken vrijwilligers '
Lees ook