Gemeente Breda


START REALISATIE BEDRIJVENTERREIN HOOGEIND II NABIJ

Het gemeentebestuur en Commercial Realty Associates (CRA) uit Eindhoven hebben na constructief overleg overeenstemming bereikt over de realisatie van bedrijventerrein Hoogeind II. De overeenstemming betreft de aankoop van 15,5 hectare grond die nodig is voor Hoogeind II. Een snelle uitgifte van grond aan bedrijven is hierdoor mogelijk.

De gronden waarvoor CRA koopovereenkomsten heeft met de eigenaren komen in bezit van de gemeente Breda. Nadat geheel Hoogeind II bouwrijp is gemaakt, koopt CRA 10,5 hectare grond van de gemeente voor de uitgifte aan bedrijven. De 5 hectare die CRA niet koopt zijn nodig voor infrastructuur. De uitgifte door CRA zal plaatsvinden conform de uitgangspunten en randvoorwaarden die in het geldende bestemmingsplan Hoogeind II zijn opgenomen. Met CRA is overeengekomen dat zij het totale gebied bouwrijp maken.

De overeenstemming tussen beide partijen maakt een snelle uitgifte van grond mogelijk. Met een start van het bouwrijp maken in september kunnen de bouwactiviteiten in december een aanvang nemen.

Breda, 14 juli 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Breda akkoord met realisatie bedrijventerrein Hoogeind II '
Lees ook