Gemeente Breda


BREDA DERDE PLAATS OP LOKALE DUURZAAMHEIDSSPIEGEL

Breda staat op de derde plaats in de Lokale Duurzaamheids Spiegel, een landelijk onderzoek naar duurzaamheid. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO). Een scala aan onderwerpen , waaronder woonomgeving, water en algemeen beleid, is naast de meetlat voor duurzame ontwikkeling gelegd. De gemeente Breda heeft samen met drie Bredase organisaties de vragenlijsten ingevuld. In totaal hebben 71 gemeenten aan de Duurzaamheids Spiegel deelgenomen. De steden Rotterdam en Nijmegen behaalden respectievelijk de eerste en tweede plaats op de ranglijst.

Deze week maakte het NCDO bekend dat Breda een derde plaats heeft bereikt op de ranglijst van de Lokale Duurzaamheids Spiegel. Deze spiegel is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld voor lokale groepen die zich onder andere richten op het beleid van hun gemeente, zoals ontwikkelingsorganisaties, natuur- en milieu-organisaties, vrouwenorganisaties, dorps- en wijkraden. De vragen over de diverse onderwerpen maken het mogelijk om de duurzaamheid van de eigen gemeente te relateren aan die van andere gemeenten. De derde plaats op de lijst geeft aan dat Breda goed scoort op duurzaamheid in relatie tot de onderwerpen algemeen beleid, internationale samenwerking, energie, biodiversiteit (natuur), water en woonomgeving. Op het deelthema ‘algemeen beleid’ scoorde Breda het hoogst, met de gemeenten Rotterdam en Amstelveen.

Het NCDO organiseert op 22 juni een bijeenkomst in het Stadhuis van Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst neemt burgemeester I. Opstelten de prijs in ontvangst. Als winnaar van het deelthema algemeen beleid levert C. Kruithof, wethouder milieu, een inhoudelijke bijdrage aan het programma.

Breda heeft deelgenomen aan de Duurzaamheids Spiegel op initiatief van het Centrum voor internationale Samenwerking (COS) in samenwerking met de Stedelijke Woonconsumenten Organisatie Breda (SWOB) en de Stichting Schoon Milieu. Vertegenwoordigers van deze drie organisaties hebben samen met de gemeente de vragenlijsten ingevuld.

NCDO heeft het instrument ‘Lokale Duurzaamheids Spiegel’ ontwikkeld om het complexe en abstracte begrip
‘duurzaamheid’ inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Het begrip ‘duurzaamheid’ omvat vele beleidsvelden. Op veel plaatsen in Nederland werken organisaties en gemeenten aan een duurzame ontwikkeling. Informatie over de Lokale Duurzaamheids Spiegel is ook te vinden op de Internetpagina van het NCDO, www.ncdo.nl

Breda, 28 mei 1999

Deel: ' Breda derde plaats op lokale duurzaamheidsspiegel '
Lees ook