Gemeente Breda


BREDA DOET BEROEP OP STIMULERINGSREGELING `BREEDTESPORT'

De gemeente Breda doet een beroep op de stimuleringsregeling breedtesport van het Ministerie van VWS. De gemeente wil zoveel mogelijk Bredanaars aan het sporten krijgen en houden. Dit kan bijdragen aan algemene sociaal-maatschappelijke doelstellingen, zoals het voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden bij jongeren, ouderen, allochtonen en het verbeteren van leefbaarheid en vergroten van betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en wijk.

Breedtesport omvat in feite alle vormen van sportbeoefening met uitzondering van professionele sportbeoefening en topsport. Op basis van de subsidieregeling voor breedtesport kunnen de 25 grootste gemeenten van Nederland eenmalig subsidieverzoeken "breedtesport" indienen voor het jaar 2000. Als richtlijn is gesteld dat een gemeente zoals Breda maximaal 500.000 per jaar als bijdrage kan ontvangen. Daarnaast moet de gemeente tot ten minste 50% van de projectkosten meebetalen. Het doel van de subsidieregeling is dat gemeenten en lokale organisaties (verdere) initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame verbetering van met name het lokale aanbod van sport.

Gezien het belang dat de gemeente Breda aan sport hecht, heeft zij een subsidieaanvraag ingediend voor negen uiteenlopende projecten met een looptijd van vier jaar. Dit zijn het GALM-project, de Sportieve School, de Veelkleurige Wijk, de Sport- en Spelpool, het NAC-supportersproject, Buurtsportprojecten , de Brede School, het Project Claudius en het Sportloket. Bij de opzet van deze projecten zijn diverse Bredase organisaties betrokken, met name Stichting Vertizontaal en het Sportpunt Breda.

Sporten kan bijdragen aan algemene sociaal-maatschappelijke doelstellingen. Het is daarom belangrijk dat er voldoende geschikte, bereikbare en betaalbare gelegenheden zijn om te kunnen sporten.

Voor 1 januari 2000 maakt het Ministerie van VWS bekend of de aangevraagde subsidie wordt toegekend.

Breda, 28 oktober 1999

Deel: ' Breda doet beroep op stimuleringsregeling 'breedtesport' '
Lees ook