Gemeente Breda

20-06-2002

Breda in top drie benchmarkonderzoek ondernemersklimaat grote steden Vandaag maakt het ministerie van Economische Zaken de resultaten bekend van het tweede benchmark onderzoek waarbij 30 Nederlandse steden zijn beoordeeld op het gemeentelijk ondernemersklimaat. In vergelijking met het twee jaar eerder gehouden onderzoek scoren vrijwel alle steden nu beter in de ogen van ondernemers. De onderlinge verschillen tussen de steden zijn minder groot geworden. Toppers blijven er altijd: Breda staat met een gemiddelde van 6,9 in de top drie en scoort met dat cijfer drietiende punt hoger dan het landelijk gemiddelde, dat overigens steeg van 6,4 naar 6,6.

Opvallend is de positieve waardering voor bereikbaarheid van bedrijfslocaties, telefonische bereikbaarheid van gemeenten en toegankelijkheid van het bedrijfsloket.
Aan het onderzoek naar het ondernemerklimaat in grote steden namen 30 steden deel, zij vallen alle onder het Grotestedenbeleid en hebben in 1999 en 2000 meerjarige ontwikkelings-programmas gemaakt, waarin met gebruikmaking van de gegevens uit de 1e benchmark- (meetbare) doelstellingen zijn opgenomen ten aanzien van het ondernemersklimaat. De benchmark is een monitor die systematisch inzicht verschaft in de kwaliteit van het gemeentelijk ondernemersklimaat en de ontwikkelingen daarin.
De nu bekendgemaakte onderzoeksresultaten geven aan dat ondernemers het stedelijk ondernemersklimaat op vrijwel alle themas van de benchmark beter waarderen.

Resultaat Breda
Dat Breda goed naar voren komt uit het onderzoek verklaart de gemeente door het actieve streven om op alle indicatoren voor het ondernemingsklimaat zowel voldoende (> 6) als bovengemiddeld te scoren. Daar wordt beleidsmatig op afgekoerst en naar gehandeld. Op specifieke aandachtsvelden wordt extra ingezet. Zo kregen toerisme, startersbeleid, ruimtelijk beleid en communicatie over beleid en regelgeving meer prioriteit. Ook zelf tussentijds meten blijkt bij te dragen aan de score. De Economische Barometer - het samenwerkingsverband van de gemeente Breda, Rabobank Breda en Hogeschool Brabant - levert extra prikkels op om vanuit het gemeentelijk beleid de randvoorwaarden voor ondernemers te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de lokale Bedrijvenenquête 2002, die dit najaar wordt gehouden. Daaruit zal blijken of Breda vordert op de ingeslagen weg en of de Bredase uitkomsten de landelijke benchmark staven. Meten is duidelijk meer dan weten; het is een stimulans om via een doelgerichte aanpak het gunstige vestigingsklimaat te behouden en te optimaliseren.

Verbeterpunten
De tweede benchmark toont aan dat op de aspecten duidelijkheid van gemeentelijke organisatie en gemeentelijk beleid, toegankelijkheid en inlevingsvermogen van bestuurders en snelheid van beantwoorden van verzoeken over de hele linie nog niet voldoende wordt gescoord. Ook Breda onderkent de noodzaak daarin verbetering aan te brengen. Hoewel de stad het hoogst scoort met de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, is het gemeentebestuur zelf niet tevreden met het cijfer 6,4. Extra aandacht en zorg zal dan ook uitgaan naar communicatie over beleid en regelgeving en betere vindbaarheid en bereikbaarheid ook van de juiste personen- bij het bedrijfsloket. Een ander landelijk minpunt vormt de veiligheid in de omgeving van bedrijfslocaties. Breda scoort daarvoor 6.1, maar dat laat de gemeente niet op zich zitten. Het onderwerp krijgt hoge prioriteit.

Breda, 20 juni 2002

Meer inlichtingen over de Bredase resultaten en beleid voor verdere verbetering kunt u verkrijgen bij P. van Brummelen van het bureau Bedrijfscontacten van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Economische zakentel. (076) 529 3118 of e-mail: plj.van.brummelen@breda.nl.
Voor meer informatie over de landelijke benchmark in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kunt u terecht bij Jacqueline Coenraadts, tel.: 070 379 74 15, e-mail:
j.j.m.coenraadts-stortelder@minez.nl of Catherine Bolhuis, tel.: 070 379 66 71, e-mail: c.m.bolhuis@minez.nl

Deel: ' Breda in top drie benchmarkonderzoek ondernemersklimaat grote steden '
Lees ook