Gemeente Breda

Persberichten

12-03-2003

Breda neemt voorzorgsmaatregelen klassieke vogelpest

De gemeente Breda treft voorzorgsmaatregelen in verband met de verdenking van vogelpest op een bedrijf nabij Poppel in België. Dinsdagavond 11 maart is om 23.00 uur een nieuw vervoersbeperkingsgebied in Nederland ingesteld, het 10 km-gebied Goirle. In dit gebied zijn alle bepalingen van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 van toepassing. Alhoewel de gemeente Breda buiten het gebied valt, heeft ze uit voorzorg besloten om niet noodzakelijke handelingen op bedrijven in het buitengebied tijdelijk op te schorten en maatregelen te treffen bij het Milieu Educatief Centrum.

Handhaving buitengebied
De gemeente verricht samen met andere organisaties toezicht op het naleven van regels en wetten. Dit gebeurt door enkele afdelingen van de gemeente, maar ook met andere handhavingpartners (onder meer de waterschappen). Er is besloten om bezoeken aan bedrijven voorlopig op te schorten, tenzij er gegronde redenen zoals veiligheid zijn, om bedrijven te betreden. Dit betekent dat medewerkers van de afdelingen Bouw- en Woningtoezicht, Milieuzorg Bedrijven en de Dienst Stadsbeheer tot nader order geen bezoeken in het buitengebied afleggen.

Kinderboerderij
Op het Milieu Educatief Centrum zijn op de kinderboerderij diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op een eventuele besmetting te voorkomen. Op advies van het ministerie zijn de loslopende kippen inmiddels opgehokt. Verder wordt het contact tussen pluimvee/kippen en de bezoekers voorkomen.

Afvalservice
Medewerkers van Stadsbeheer die zorgen voor het inzamelen van afval, verrichten hun werkzaamheden vanaf de openbare weg. Vooralsnog zal dit op normale wijze plaatsvinden.
De gemeente blijft paraat om verdere maatregelen te treffen als de klassieke vogelpest nog verder oprukt richting Breda. De gemeente zal dan de adviezen van de minister en het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij stipt opvolgen en uitvoeren.

Breda, 12 maart 2003.

Deel: ' Breda neemt voorzorgsmaatregelen klassieke vogelpest '
Lees ook